Edukacja spersonalizowana

„Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji.”

Model edukacyjny placówek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK 

Edukacja spersonalizowana, tak jak wiele współczesnych modeli edukacyjnych, nie promuje intelektu kosztem pozostałych sfer rozwoju człowieka. 

Kładzie nacisk na integralność osoby: jej cielesność, rozum, wolę, uczucia oraz sferę ducha.  

Wzmacniamy:

  • cielesność, bo stanowi ona podstawę i środek, za pomocą którego poznajemy świat, siebie i innych, 
  • rozum, ponieważ celem oddziaływań wychowawczych jest nauczanie myślenia i poszukiwania prawdy, 
  • uczucia, aby pomagały w świadomym kierowaniu sobą, 
  • wolę, aby młody człowiek był w stanie w sposób wolny stanąć po stronie prawdy i podążać za nią, 
  • ducha, bo człowiek jest istotą relacyjną, otwartą na Boga i bliźnich i powinien nauczyć się nie tylko przyjmować, ale i dawać. 


Nauka przez doświadczanie

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem.”

Konfucjusz

Dbamy o to, aby nie tylko przekazywać wiedzę multisensorycznie, korzystając z jak największej ilości kanałów poznawczych (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak), ale przede wszystkim o to by, przedszkolaki i uczniowie uczyli się poprzez udział i doświadczanie. Emocje, które towarzyszą eksploracji świata i jego tajemnic pozwalają skuteczniej zapisywać w pamięci informacje, a pytania, które naturalnie pojawiają się podczas eksperymentów i doświadczeń rozbudzają dalszą ciekawość i pasję nauki. 

Stosujemy: 

  • doświadczenia, 
  • eksperymenty naturalne, 
  • obserwacje natury, 
  • edukację w przyrodzie. 

Stawiamy na metody, które zgodnie z całościowym podejściem edukacji spersonalizowanej, angażują nie tylko ciało i umysł, ale i przy okazji wzmacniają wolę i uczą zarządzania emocjami. 

Dla nas liczy się nie tylko wynik, ale i sposób szukania rozwiązań i dochodzenia do zrealizowania zadania. Doceniamy trud włożony w wykonanie danej pracy, dzięki czemu sukces jest na miarę każdego młodego człowieka. 


Nauczanie w relacji

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.”

T. MacKenzie

Wiemy, jak ważna jest relacja między mistrzem a uczniem, aby mogło zachodzić skuteczne przekazywanie wiedzy. 

Nasi nauczyciele to osoby, których pasją jest towarzyszenie młodym ludziom w odkrywaniu świata i jego tajemnic. Chętnie dzielą się z wychowankami również swoimi zamiłowaniami, ale najbardziej pozostają uważni na zainteresowania uczniów. Zaciekawiają światem, inspirują, pozostając w nieustannym dialogu z uczniem. Zachęcają do stawiania pytań, a nie tylko szukania odpowiedzi. 

Nasi wychowankowie i ich wychowawcy lubią się wzajemnie i chętnie spędzają razem czas, a ta pozytywna więź naturalnie sprzyja przyswajaniu informacji o świecie. W planie dnia zarówno w przedszkolu, jak i w szkole jest czas na przeżycia i aktualne sprawy dzieci (kwadrans wychowawczy), dzięki czemu wychowawcy na bieżąco wiedzą, co dzieje się w młodych sercach i mogą wziąć to pod uwagę dostosowując odpowiednio przebieg zajęć. 

Dzięki przeszkoleniu w tutoringu, wychowawcy potrafią wejść w głębszą relację z uczniami i realnie wspierać ich i motywować do jak najpełniejszego rozwoju. Wraz z dziećmi wypracowują ich indywidualny plan rozwoju osobistego i towarzyszą w jego wdrażaniu.