„Edukacja spersonalizowana pomaga uczniom osiągnąć pełny rozwój ich możliwości i zdolności oraz dojrzałość i wiedzę konieczną do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji.”

Model edukacyjny placówek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK 

Edukacja spersonalizowana, tak jak wiele współczesnych modeli edukacyjnych, nie promuje intelektu kosztem pozostałych sfer rozwoju człowieka. 

Kładzie nacisk na integralność osoby: jej cielesność, rozum, wolę, uczucia oraz sferę ducha.  

Wzmacniamy: