ŹRÓDŁA 

Początki modelu edukacyjnego, w którym rodzice odgrywają pierwszoplanową i wiodącą rolę sięgają lat 60. XX wieku. Pionierem takiego podejścia do edukacji był św. Josemaria Escriva, który zaczął inspirować rodziców do zakładania własnych placówek edukacyjnych, w których ich dzieci otrzymają edukację zgodną z przekonaniami i wartościami panującymi w domu. Św. Josemaría uświadamiał rodzicom ich rolę jako pierwszych wychowawców i zalecał określony porządek odpowiedzialności za wychowanie: rodzice – nauczyciele – dzieci. Oznacza to, że główną odpowiedzialność za wychowanie młodych ludzi ponoszą ci, którzy powołali ich na świat, w następnej kolejności nauczyciele i wychowawcy, a po nich sami wychowankowie. 

Podejmując się dzieła tworzenia placówek edukacyjnych uczymy się więc od najlepszych – od Institució Familiar d’Educació (IFE) działających w Hiszpanii oraz placówek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. 

HISZPAŃSKIE KORZENIE 

Institució Familiar d’Educació (IFE) to hiszpański instytut edukacyjny założony w 1969 roku, którego celem jest integralne szkolenie rodzin i specjalistów w dziedzinie edukacji i wychowania. Opiera się na chrześcijańskim humanizmie, stawiając w centrum edukacji i wychowania takie wartości jak  szacunek wobec każdej osoby, łączenie wolności osobistej z odpowiedzialnością, ciągłe doskonalenie się i rozwijanie, solidarność i lojalność, podejmowanie pracy z inicjatywą, zaangażowaniem i szczerością oraz kształtowanie postawy optymizmu, zaufania i współpracy. 

Projektowane przez instytut integralne programy nauczania bazują na edukacji spersonalizowanej (oddziałującej na intelekt, emocje, wolę, ciało i ducha) oraz równowadze między naukami ścisłymi, technicznymi i humanistycznymi, starając się zrekompensować pozytywnymi oddziaływaniami ewentualny brak zainteresowania ucznia w którymkolwiek z obszarów. Obecnie instytut prowadzi trzynaście placówek edukacyjnych dla ośmiu tysięcy uczniów z pięciu tysięcy rodzin. Szkoły IFE należą do kilkuset tego typu placówek na całym świecie. 

POLSKI STERNIK 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik powołała do życia grupa rodziców, którzy poszukiwali dla swoich dzieci modelu edukacyjnego łączącego naukę z wychowaniem. Pragnęli oni wychowywać dzieci w duchu pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności, tak aby wyrosły one na osoby potrafiące dokonywać pozytywnych zmian w społeczeństwie. Takie podejście do wychowania wynikało z inspiracji ewangelicznych i uniwersalnych. Zakładane przez nich placówki są otwarte dla wszystkich, a ich projekt wychowawczy bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka. To, co wyróżnia szkoły Sternika, to akcentowanie roli współpracy z rodzicami oraz podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziny w wychowaniu dzieci. 

SIEĆ PLACÓWEK 

W Polsce działa wiele placówek, które realizują podobny do naszego model wychowawczo-edukacyjny (m. in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Łodzi). Tworzymy razem sieć szkół promującą innowacyjne nauczanie i wychowanie w wartościach.