Tutoring rodzinny

„Dla rodziców i uczniów tutor ma być osobą, która ukierunkuje ich na odkrywanie i zaspokajanie prawdziwych potrzeb, będzie im pomagać w rozwoju możliwości i rozwiązywaniu problemów. Dlatego niezbędne jest wzajemne zaufanie oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe opiekuna.”

Model edukacyjny placówek Sternika

Więcej o tutoringu rodzinnym i jego roli we wsparciu rodziny znajdziesz tutaj.


Wykłady

Dbamy o dobre wsparcie merytoryczne rodziców i małżonków poprzez organizowanie wartościowych wykładów. 

Zapraszamy kompetentnych, doświadczonych, sprawdzonych prelegentów.  

Część wykładów dostępna jest dla wszystkich chętnych (wykłady otwarte), a część jedynie dla rodziców związanych z Przedszkolem Familijnym i Szkołą Podstawową STER (szkolenia wewnętrzne). 

W ramach wykładów STERU dla rodziców i małżonków odbyły się m. in. następujące prelekcje: 

 • wykład online „Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?” Jacek Pulikowski 15 kwietnia 2021 roku
 • wykład online „Jak skutecznie wspierać dziecko w rozwoju?” Anna i Janusz Wardakowie 19 marca 2021 roku 
 • wykład online „Wymagać, ale jak? – relacje a kontrola” Agnieszka Stefaniuk 26 lutego 2021 roku 
 • wykład online dla małżeństw „Jak być szczęśliwym w małżeństwie?” Joanna i Norbert Dawidczykowie 21 listopada 2020 roku
 • wykład „Smartfon, tablet, komputer – pomoc czy przeszkoda w wychowaniu twojego dziecka?” Janusz Wardak 10 grudnia 2019 roku 
 • wykład „Nadopiekuńczość i jej skutki” Janusz Wardak 10 grudnia 2019 roku 


Warsztaty

Stawiamy na uczenie przez doświadczenie nie tylko dzieci, ale i ich rodziców. Organizujemy więc warsztaty i praktyczne szkolenia o tematyce małżeńskiej lub rodzinnej. 

Warsztaty STERU dotyczyły m. in.:

 • warsztat online dla Mam online: „Mama – najważniejszy zawód świata. Warsztaty dla Mam” Katarzyna Astrachncew 17 października 2020 roku
 • warsztat online dla Ojców „Kocham, więc wychowuję – warsztaty dla Ojców” Krzysztof Tyralik 26 września 2020 roku


Akademia Familijna

„Podstawową misją Akademii Familijnej jest rozwijanie rodziny poprzez dostarczenie rodzicom narzędzi, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać swój potencjał wychowawców swoich dzieci, oraz rozwinąć swój osobisty i rodzinny plan.”

www.akademiafamilijna.pl

Akademia Familijna jest polskim partnerem Międzynarodowej Federacji na Rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD), organizacji non-profit, działającej w ponad 60 krajach, której celem jest wspieranie rodzin poprzez warsztaty i szkolenia dla małżonków i rodziców. 

IFFD powstało w 1978 roku jako oddolna inicjatywa grupy rodziców, którzy dostrzegli wyzwania i trudności stojące przed współczesnymi rodzinami. Stworzyli oni unikalną przestrzeń wsparcia, edukacji oraz inspirowania małżonków i rodziców, w której mogą oni dzielić się przemyśleniami i pomysłami na temat wychowywania dzieci w możliwie najlepszy sposób, wzbogacając swoje wzajemne relacje w rodzinie oraz budując solidny fundament wychowania tak, aby dzieci mogły w przyszłości prowadzić szczęśliwe i odpowiedzialne życie. 

KURSY

Akademia Familijna prowadzi kursy dotyczące życia małżeńskiego lub rodzinnego. 

W ofercie znajdują się m. in. następujące kursy: 

 • Miłość małżeńska I (małżonkowie z krótszy stażem 0 – 7 lat),
 • Miłość małżeńska II (małżonkowie ze stażem dłuższym 8+), 
 • Pierwsze kroki (rodzice dzieci 0 – 3 lata), 
 • Pierwsze litery (rodzice dzieci 4 – 8 lat), 
 • Pierwsze rozmowy (4 – 6), 
 • Pierwsze decyzje (rodzice dzieci 9 – 11 lat), 
 • Młodsze nastolatki (rodzice dzieci 11 – 14 lat), 
 • Starsze nastolatki (15 – 17),
 • Personal Project (dla młodych ludzi w wieku 22 – 32 lat, przed małżeństwem).  

Informacje szczegółowe o kursach na stronie: https://www.akademiafamilijna.pl/kursy/

Kursy są oparte na metodzie analizy przypadku, która zainspirowana została praktycznością harwardzkich „case study”. Indywidualnie, w parach oraz w grupach rozpracowywane są fikcyjne, choć oparte na realnych sytuacjach opisy przypadków, bez potrzeby mówienia o sobie/swojej rodzinie. Odbywa się to w swobodnych, domowych warunkach (trzy pierwsze etapy), a kończy się czwartą sesją w większej sali, z profesjonalnym moderatorem. Praca nad przypadkami odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku, poszanowania zdania innych, bez narzucania opinii, a jej celem jest wypracowanie konstruktywnego rozwiązania dylematów pojawiających się w danym scenariuszu. 

Warsztaty odbywają się w trakcie pięciu, ustalonych wcześniej, comiesięcznych moderowanych sesji, trwających do dwóch godzin, które poprzedza krótkie rozpracowanie przypadku indywidualnie, w parze oraz w małej grupie (w dowolnie wybranym czasie). 

Kursy w Białymstoku współorganizuje Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER. 

Wszelkie pytania lub chęć zapisu można kierować mailowo pod adresem: bialystok@akademiafamilijna.pl. 

SZKOŁA LETNIA AKADEMII FAMILIJNEJ (SLAF)

Szkoła Letnia Akademii Familijnej (SLAF) to kilkudniowe warsztaty dla rodziców, którzy chcą podwyższać swoje umiejętności rodzicielskie oraz wzmacniać swoje małżeństwo. Każdego dnia przed południem odbywają się 2-3 godzinne warsztaty/wykłady o tematyce rodzinnej lub małżeńskiej. W tym czasie można skorzystać z opieki nad dziećmi od trzeciego roku życia. Popołudnia to czas dla rodziny (wypoczynek, zwiedzanie, spotkania integracyjne), który można przeżyć wspólnie z innymi lub indywidualnie według potrzeb danej rodziny. Zakwaterowanie i wyżywienie każda rodzina organizuje sama według swoich możliwości.  

SLAF powstał w sposób oddolny i spontaniczny, więc dopiero po pewnym czasie przyjął swój obecny kształt. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2005 roku, kiedy to trzy małżeństwa ze Szczecina i Warszawy spotkały się, aby przez wykłady i warsztaty przygotować się do prowadzenia kursu „Pierwsze kroki”. Potem były dwie nieudane z różnych powodów próby kontynuowania tej tradycji. Jednak inicjatorzy nie poddawali się i w końcu ponownie udało się przyjechać dwóm małżeństwom w jednym czasie. W kolejnym roku (2008) spotkanie tworzyło siedem małżeństw. A potem chętnych z każdym rokiem zaczęło lawinowo przybywać. W związku z tym SLAF stał się bardziej sprofesjonalizowany i dokładniej przygotowywany. 

Najstarsze SLAFY odbywają się Białogórze, obecnie już w dwóch osobnych turach. Po kilku latach powstał drugi SLAF, która najpierw był w Rabce, potem w Rynie, w Wadowicach, w Radawie, aż w końcu wylądował w Krasnobrodzie na Roztoczu. Jest też trzecia szkoła letnia, która po kilku latach w Studzienicznej koło Augustowa przeniosła się także do Krasnobrodu. Kolejna gałąź SLAFU została zorganizowana w Łagowie (lubuskie). W roku 2021 odbywa się aż siedem edycji SLAF: dwie w Białogórze, trzy w Krasnobrodzie i jedna w Zwierzyńcu (Roztocze) oraz jedna w Świętej Lipce (Mazury). 

Pierwsze rodziny z Białegostoku dołączyły do SLAFU w 2013 roku w Białogórze. Przywiozły stamtąd wiele inspiracji oraz ogromne pragnienie zapewnienia swoim rodzinom wsparcia w wychowaniu nie tylko w wakacje, ale i na co dzień. Z tej potrzeby po pół roku powstało Przedszkole Familijne oraz pierwsze Kursy Akademii Familijnej w Białymstoku. W kolejnych latach co raz to nowe rodziny dołączały do społeczności przedszkola i/lub rozpoczynały przygodę z kolejnymi kursami Akademii Familijnej. W ich planach wakacyjnych SLAF w Białogórze lub Studzienicznej stawał się już stałym punktem programu. Wiele z nich powracało do domów z apetytem na kontynuowanie projektu edukacyjnego na poziomie szkoły podstawowej. Po kilku latach starań rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa STER, która przyciągnęła do siebie kolejne rodziny. Rodziny te z kolei zasiliły szeregi następnych kursów Akademii Familijnej. 

I tak w 2020 roku na SLAFIE w Krasnobrodzie rodziny zgromadzone wokół Przedszkola Familijnego i Szkoły Podstawowej STER oraz/lub kursów Akademii Familijnej zapragnęły zorganizować Szkołę Letnią w otoczeniu podlaskich lub mazurskich jezior. Po dokładnym rekonesansie i przetestowaniu różnych miejsc wybrano jeden z ośrodków w Świętej Lipce na siedzibę białostockiego SLAFU w 2021 roku. Na hasło przewodnie sierpniowego spotkania wybrano tytuł: „Szczęśliwie powiązani”, bo czyż nie właśnie to jest celem małżeńskich i rodzinnych starań? 


ROKowie

„ROK-owie odpowiedzialnie podchodzą do wychowania własnych dzieci, starając się wciąż doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie, a także dzielić się doświadczeniem z innymi, motywując ich do stałego rozwoju w dziedzinie wychowania.”

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę. Przewodnik Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

Niezwykła rola rodziców w naszym projekcie przejawia się w obecności w placówkach Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów). 

Na ROK-ów typuje się osoby, które: 

 • chcą służyć innym rodzicom wiedzą i doświadczeniem dotyczącym modelu wychowawczego placówek, 
 • angażują się w wychowanie swoich dzieci i starają się rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie,  
 • czują się współgospodarzami przedszkola lub szkoły. 

Metaforycznie ROK-owie są sercem, czy też duszą Przedszkola czy Szkoły. Ich rolą jest sprzyjanie tworzeniu się dobrych i życzliwych relacji między rodzicami z grupy/klasy oraz ułatwianie wzajemnego kontaktu (na przykład przez organizację spotkań towarzyskich). Serdeczne więzi między rodzinami są istotnym elementem tworzenia się sprzyjającego środowiska wychowawczego dla naszych dzieci. Ponadto poznanie nawzajem swoich rodzin pozwala dostrzegać wartość różnorodności doświadczeń i stylów budowania życia rodzinnego. 

ROK-owie zachęcają do współpracy z placówkami, aby rodzice czuli się ich integralną częścią. Poza tym zachęcają do wspierania się w sztuce wychowania i wzmacniania rodziny i małżeństwa. Stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzięki czemu umożliwiają wzajemne ubogacanie się. Podkreślają pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu oraz wagę wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole. W trakcie wychowawczych wyzwań dają poczucie pewności i budzą zapał, aby przyjmować trudne wyzwania jako szansę do wzrastania. Dzielą się swoim doświadczeniami dotyczącym wychowania dzieci oraz współpracy ze szkołą lub przedszkolem. 

Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania placówki, czy innych rodzin, ani też rozwiązywanie ich problemów. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w placówkach. 


Polecamy

STRONY

Polecamy wartościowe strony, książki i filmy! 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY STER

www.sternik.edu.pl

AKADEMIA FAMILIJNA

www.akademiafamijna.pl

FAMILY FUN BY MUM

www.familyfunbymum.pl

WARDAKOWIE

www.wardakowie.pl

KSIĄŻKI

O MAŁŻEŃSTWIE 

O WYCHOWANIU I RODZINIE

NIEZWYKŁA BIOGRAFIA Z RODZINĄ W TLE 

FILMY

POLECAMY MAŁŻEŃSTWOM 

POLECAMY RODZINOM 

POLECAMY MŁODZIEŻY 

POLECAMY DZIECIOM