„ROK-owie odpowiedzialnie podchodzą do wychowania własnych dzieci, starając się wciąż doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie, a także dzielić się doświadczeniem z innymi, motywując ich do stałego rozwoju w dziedzinie wychowania.”

Rodzice Odpowiedzialni za Klasę. Przewodnik Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

Niezwykła rola rodziców w naszym projekcie przejawia się w obecności w placówkach Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów). 

Na ROK-ów typuje się osoby, które: 

Metaforycznie ROK-owie są sercem, czy też duszą Przedszkola czy Szkoły. Ich rolą jest sprzyjanie tworzeniu się dobrych i życzliwych relacji między rodzicami z grupy/klasy oraz ułatwianie wzajemnego kontaktu (na przykład przez organizację spotkań towarzyskich). Serdeczne więzi między rodzinami są istotnym elementem tworzenia się sprzyjającego środowiska wychowawczego dla naszych dzieci. Ponadto poznanie nawzajem swoich rodzin pozwala dostrzegać wartość różnorodności doświadczeń i stylów budowania życia rodzinnego. 

ROK-owie zachęcają do współpracy z placówkami, aby rodzice czuli się ich integralną częścią. Poza tym zachęcają do wspierania się w sztuce wychowania i wzmacniania rodziny i małżeństwa. Stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzięki czemu umożliwiają wzajemne ubogacanie się. Podkreślają pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu oraz wagę wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole. W trakcie wychowawczych wyzwań dają poczucie pewności i budzą zapał, aby przyjmować trudne wyzwania jako szansę do wzrastania. Dzielą się swoim doświadczeniami dotyczącym wychowania dzieci oraz współpracy ze szkołą lub przedszkolem. 

Zadaniem ROK-ów nie jest przekazywanie uwag rodziców na temat różnych aspektów działania placówki, czy innych rodzin, ani też rozwiązywanie ich problemów. Z tymi sprawami zainteresowana rodzina zwraca się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w placówkach.