Dbamy o dobre wsparcie merytoryczne rodziców i małżonków poprzez organizowanie wartościowych wykładów. 

Zapraszamy kompetentnych, doświadczonych, sprawdzonych prelegentów.  

Część wykładów dostępna jest dla wszystkich chętnych (wykłady otwarte), a część jedynie dla rodziców związanych z Przedszkolem Familijnym i Szkołą Podstawową STER (szkolenia wewnętrzne). 

W ramach wykładów STERU dla rodziców i małżonków odbyły się m. in. następujące prelekcje: