„By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy.”

S. Garczyński

Agenda

Agenda jest unikalnym narzędziem wychowawczym służącym motywowaniu do pracy nad sobą i rozwijania się w różnych sferach. 

Opiera się na pozytywnym wzmacnianiu dobrych zachowań i decyzji dziecka oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości i sprawczości. 

Pełni funkcję wychowawczą i organizacyjną. W jej wypełnianiu biorą udział nauczyciele i rodzice. 

Dzieci uwielbiają agendy!

„Lubię jak pani czyta i wpisuje mi, co dobrego zrobiłem.”

Kuba, lat 4

„Lubię wpisy w agendzie, bo rodzice mogą zobaczyć, jaki byłeś grzeczny.”

Franek, lat 5

„Bardzo lubię jak mama wpisuje mi pochwałę do agendy.”

Zoja, lat 6

„Agenda zachęca mnie do robienia różnych dobrych rzeczy, bo lubię jak Panie czytają mi ciągle nowe pochwały i nie lubię, gdy czytają ciągle to samo.”

Tosia, lat 6

„Dzięki wpisom w agendzie mogę być z siebie dumny.”

Dominik, lat 8

„Lubię agendę za to, że jak zrobię coś dobrego, to rodzic może wpisać pochwałę, a nauczyciel może to przeczytać dla całej klasy i też pochwalić.”

Pola, lat 9

„Agenda jest super, bo rodzice mogą z nauczycielami pisać sobie informacje. I moja codzienna praca domowa dzięki temu, że zawsze jest w agendzie to się mi nie gubi.”

Martynka, lat 9

„Agenda przydaje się nam do tego, żeby pokonywać swoje trudności. Czuję się dobrze, jak nauczyciel następnego dnia czyta w klasie, że na przykład nie miałam ochoty odrobić pracy domowej, ale pokonałam siebie i to zrobiłam.

Ola, lat 9