„Aby jakiś dobry nawyk działania się zakorzenił, żeby dopasował się do naszego sposobu bycia i ułatwiał nam nam dobre postępowanie, nie wystarczy pojedynczy uczynek. Ciągłe powtarzanie pomaga w ustabilizowaniu się nawyków: stajemy się dobrzy, będąc dobrymi”

J.M. Barrio & R. Valdés 

Pracę nad dobrymi nawykami zaczynamy już od najmłodszych przedszkolaków z grupy Odkrywców (3-latki) i kontynuujemy w dalszych latach. 

Nawyki „rosną” razem z dziećmi, to znaczy są inne w każdej z grup wiekowych i dostosowane do fazy rozwoju psychospołecznego. Dotyczą m. in. takich sfer jak: 

Nasi uczniowie pracują nadal nad dobrymi nawykami w ramach szkolnego savoir-vivre oraz programu wychowawczego.  

Wzmacniamy dobre nawyki, które nie są tylko machinalnym, nieświadomym działaniem, ale są przygotowaniem gruntu pod dalszy rozwój charakteru i wypracowywanie dobrych jego predyspozycji, czyli cnót. Systematyczna i świadoma praca nad cnotami rozpoczyna się w od pierwszej klasy szkoły podstawowej.