„Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.”

P. Holbach 

Zdolność do miłości i pracy to dwa skrzydła integralnego rozwoju każdego człowieka. Nie chcemy pozbawiać ich naszych wychowanków! Aktywnie realizujemy więc nie tylko wychowanie do pracy (wprowadzamy w świat pracy, jej wytwór i tkwiących w nich wartości, zapoznajemy z różnorakimi zawodami, rozpoznajemy, a także doskonalimy zdolności i talenty uczniowskie, a w starszych klasach przygotowujemy do wyboru dalszej edukacji), ale przede wszystkim wychowujemy przez pracę: 

Na kursach i wykładach uczymy rodziców jak wykorzystywać wspólną pracę jako metodę wychowawczą i wzmacniającą rodzinne więzi.