JAK POWSTAŁO? 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER powstało w Białymstoku pod koniec roku 2013, a zarejestrowane zostało w styczniu 2014 roku. Powołała je grupa rodziców zainspirowanych modelem wychowawczo-edukacyjnym realizowanym w Polsce przez przedszkola i szkoły Stowarzyszenia STERNIK a zapoczątkowanym wiele lat temu przez Institució Familiar d’Educació w Barcelonie. 

Nasze Stowarzyszenie to grupa rodzin, które zapragnęły, aby ich dzieci mogły korzystać ze wszechstronnej edukacji ukierunkowanej nie tylko na rozwój intelektualny, ale także na kształtowanie charakterów przez nabywanie dobrych nawyków i cnót. Dlatego właśnie we wrześniu 2014 roku założyliśmy Przedszkole Familijne, a we wrześniu 2019 roku Szkołę Podstawową STER, które  razem tworzą Projekt edukacyjny STER. Chcemy, aby były to wyjątkowe placówki, oparte na sprawdzonym modelu wychowawczo-edukacyjnym i blisko współpracujące z rodzinami w kształtowaniu charakterów młodych ludzi.  Są to przedsięwzięcia non-profit, w które nasze rodziny inwestują swój czas i zaangażowanie, aby służyć sobie nawzajem i innym rodzinom. 

MISJA

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rodziców w wysokiej jakości edukacji i dobrym wychowaniu poprzez prowadzenie wyjątkowych placówek – Przedszkola Familijnego i Szkoły Podstawowej STER. Placówki te formują u wychowanków dobre nawyki i cnoty w oparciu o edukację spersonalizowaną. Nasi uczniowie dzięki rzetelnemu nauczaniu i wychowaniu w wartościach kształtowani są w taki sposób, aby w przyszłości mogli świadomie i odpowiedzialnie wpływać na swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne zgodnie z nauczaniem Ewangelii i Kościoła Katolickiego. 

Misja Stowarzyszenia symbolicznie zawarta jest w sygnecie logo: 

STRUKTURA 

Stowarzyszenie tworzy kilkanaście rodzin. Reprezentuje je Zarząd, kierowany przez Prezesa. 

Członkowie Zarządu systematycznie spotykają się, aby omawiać kwestie kluczowe do rozwoju Projektu, a także nadawać kierunki dalszego rozwoju. 

Skład zarządu Stowarzyszenia od 1 grudnia 2021 roku:

SYLWESTER SIKORSKI – prezes

Informatyk z ukończonym przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent prestiżowego IESE Business School – Program for Management Development (PMD) Field Of Study Management & Leadership. Od 19 lat pracuje w branży IT, głównie przy prowadzeniu projektów informatycznych i zarządzaniu zespołami pracowników, a także przy tworzeniu procesów, a następnie ich wdrażaniu i utrzymywaniu. Aktualnie od sześciu lat współwłaściciel i prezes spółki SilverBoxIT oraz Alaro 2.0.
Wraz z małżonką członek Stowarzyszenia od czerwca 2020 roku.
Uczestnik brytyjskiego odpowiednika kursów Akademii Familijnej (FDF). Od 2013 koordynator FDF (Akademia Familijna) w Wielkiej Brytanii, a od 2019 roku w Polsce. Uczestnik konferencji IFFD w Londynie 2019 roku.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów.

PAWEŁ KONOPKA – skarbnik

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz magister matematyki, pracownik badawczo – dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Autor i współautor wielu publikacji, uczestnik szeregu konferencji naukowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w bankowości oraz branży konsultingowej. Uczestniczył w pracach dotyczących ponad 800 projektów inwestycyjnych sporządzając analizy finansowe i ekonomiczne, wnioski aplikacyjne, biznes plany, studia wykonalności oraz inne opracowania kierowane instytucji wdrażających programy pomocowe. Kwota pozyskanego wparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz innych podmiotów wyniosła w tym czasie ponad 1 mld zł. Pracował m.in. w banku PKO BP S.A, Raiffeisen Banku S.A., Alior Banku S.A. Od 2010 roku pracuje jako Analityk Finansowy w firmie konsultingowej Tomas Consulting S.A.
Uczestnik kursów Akademii Familijnej i Szkoły Letniej Akademii Familijnej.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci – dwóch synów i córki.

JOANNA ŁOBODZIŃSKA – sekretarz

Magister ekonomii. Od dwudziestu lat zajmuje się zawodowo prowadzeniem spraw kadrowych, a od ponad dziesięciu prowadzi razem z mężem firmę zajmującą się dystrybucją artykułów higienicznych.
Ma dwóch nastoletnich synów i towarzysząc im w edukacji dostrzegła ogromną potrzebę zintegrowanego programu rozwoju młodego człowieka, który nie skupiał by się jedynie na osiągnięciach naukowych, ale również rozwoju społecznym i duchowym.
Uczestnicząc w kursach Akademii Familijnej odkryła, że Sternikowe szkoły dbają o te wszystkie sfery i wspierają zarówno dziewczynki, jak i chłopców w kształtowaniu ich charakterów.
Szczęśliwa żona i mama dwóch synów.

„Generalnie uważam, że za kryzys męskości w dużej mierze odpowiada polskie szkolnictwo. Szkoły zdecydowanie odpowiadają na potrzeby dziewczynek, a naturalne zachowania chłopców, jak i sposoby przyswajania przez nich wiedzy, są negowanie, piętnowane i określane jako złe. Dlatego całym sercem będę wspierać wszystkie idee związane ze wspieraniem naturalnych cech męskich, a takie elementy znajduję w modelu Sternika.”