2023

Po Pierwsze Rodzina

2022

Pomoc dziecku z Ukrainy – Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Otrzymane wsparcie: 4530 PLN

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Program edukacyjno – wychowawczy – „Chwyć za STER„. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

Dzień Familijny – festyn rodzinny. Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-23” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Rodzice do STERU! – wykłady i warsztaty wychowawcze dla Rodziców Przedszkola Familijnego i Szkoły Podstawowej STER w Białymstoku. Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-23” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży „Można więcej” – w ramach otwartego konkursu Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadań samorządu województwa w 2022 r. w sferze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2021

Aktywna tablica

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

Dziecko naszym skarbem – współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2020-2021)

2020 

Wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przedszkole z klasą! – współfinansowany ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (2019-2020)