SPERSONALIZOWANA EDUKACJA

W naszym Przedszkolu z pasją realizujemy spersonalizowane podejście do edukacji. Oznacza ono oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka: umysł, ciało, uczucia, wolę i ducha. Każda ze sfer rozwijana jest codziennie poprzez odpowiedni dobór zajęć (wiedza), ćwiczeń (umiejętności) oraz zadań (nawyki).

Ponadto założenia edukacji spersonalizowanej widoczne są  w całym procesie kształcenia oraz w wielu szczegółach tworzących klimat placówki takich jak: sposób traktowania innych, organizowania zajęć oraz styl nauczania i wychowania.

OKRESY SENSYTYWNE

W naszej pracy uwzględniamy okresy sensytywne, czyli momenty, w których najlepiej – z punktu widzenia wiedzy rozwojowej – jest rozwinąć daną umiejętność. Robimy to po to, aby optymalizować oddziaływania edukacyjne i wychowawcze oraz wykorzystywać naturalne trendy rozwojowe.

NATURALNY RYTM ROZWOJU

Szanujemy naturalne tempo i rytm rozwoju każdego dziecka. Nie stawiamy nadmiernych wymagań, nie podkręcamy wyścigu szczurów. Staramy się z każdego dziecka wydobyć jak najwięcej talentów i dobra.

NAUCZENIE W RELACJI

Nauczamy w relacji, czyli staramy się tworzyć bezpieczną, dobrą wieź między nauczycielami a dziećmi.

RZETELNE I INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

Stosujemy sprawdzone i innowacyjne metody do rozwoju pełni potencjału naszych podopiecznych. Nasza kadra nieustannie rozwija się i doskonali swój warsztat pracy.

WAŻNĄ SĄ DLA NAS TEŻ…

Stawiamy na: kontakt z naturą, kreatywne zabawy, codzienne podwórko, odpowiedzialne dostarczanie bodźców dzieciom, zdrowe nawyki żywieniowe, rozwijanie samodzielności i zaradności, wzmacnianie dobrych nawyków.

WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH

Nasze Przedszkole proponuje konkretny system wychowawczy, który umożliwia dzieciom kształtowanie ważnych dyspozycji charakteru (np. samodzielność, pracowitość), jak również wyposaża je w istotne kompetencje interpersonalne (np. odpowiedzialność, współpraca).

Działania wychowawcze realizowane są integralnie, czyli odnoszą się do różnych sfer rozwoju oraz w sposób zindywidualizowany, co oznacza, że uwzględniają różnice indywidualne i odmienne potrzeby każdego dziecka.

Wychowujemy nasze Przedszkolaki na dobrych ludzi. Chcemy by były kompetentne, zaradne, dobrze radzące sobie w relacjach, pomysłowe i umiejące dawać coś z siebie innym.