Klub STER Białystok to przyjazne miejsce, które tworzą wspólnie rodzice z dziećmi.
Celem zajęć jest wzmocnienie rodzinnych więzi oraz kreatywne i ciekawe spędzenie wspólnego czasu.
Klub daje też możliwość integracji z innymi rodzicami oraz dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi rodzicielstwa i wychowywania dzieci.

Klub prowadzi trzy rodzaje zajęć dla rodziców i dzieci: zajęcia ogólnorozwojowe Familijka (dzieci w wieku 0 – 4 lata wraz z rodzicami), warsztaty Ojcowie i córki (dziewczęta 4 – 11 lat) oraz warsztaty Ojcowie i synowie (chłopcy 4 – 11 lat).

Zajęcia są dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu Po Pierwsze Rodzina.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i współtworzenia Klubu!

FAMILIJKA

Familijka to bezpłatne ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia oraz ich rodziców.

CEL?

Ich celem jest spersonalizowany rozwój dzieci w różnych sferach (poznawcza, emocjonalna i ruchowa). Stwarzają one też funkcję adaptacyjną, gdyż umożliwiają dzieciom poznanie nowego otoczenia oraz nowej formy zabaw i zajęć. Całość zajęć opiera się na zabawie.
Celem jest też integracja dzieci i rodziców z innymi uczestnikami oraz stworzenie rodzicom możliwości wymiany rodzicielskich i wychowawczych doświadczeń.

TEMAT?

Każde zajęcia mają inną tematykę. W czasie ich trwania wykorzystywane są różne metody pracy (m.in. plastyczne, ruchowe, sensoplastyczne, muzyczne). Zabawy mają formy indywidualne, ale też grupowe, dzięki czemu maluchy mogą powoli rozwijać umiejętność pracy w grupie.

GDZIE?

Przedszkole Familijne, ul. ks. Akademicka 2, Białystok

ZAPISY?

Zapisy na najbliższe zajęcia 16 września poprzez link: https://forms.office.com/e/wvYa7J4yi7

Zapraszamy serdecznie! 🙂

OJCOWIE I CÓRKI

Ojcowie i córki to seria warsztatów tematycznych dla ojców i córek od 4 do 11 roku życia.

CEL?

Ich celem jest wzmocnienie więzi między ojcami i córkami, otwarcie ojców na świat córek oraz podnoszenie kompetencji dziewcząt  poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach tematycznych.
Celem warsztatów jest też integracja dziewcząt i ojców z innymi uczestnikami oraz stworzenie ojcom możliwości wymiany wychowawczych doświadczeń.

TEMAT?

Każde zajęcia mają inną tematykę, m.in. kulinarną, fryzjerską, tkacką, turystyczną, sportową.

GDZIE?

Szkoła Podstawowa STER, ul. ks. Akademicka 2, Białystok

ZAPISY?

Zapisy na najbliższe warsztaty 16 września poprzez link: https://forms.office.com/e/LVGX5Bc3tv

Zapraszamy serdecznie! 🙂

OJCOWIE I SYNOWIE

Ojcowie i synowie to seria warsztatów tematycznych dla ojców i synów od 4 do 11 roku życia.

CEL?

Ich celem jest zacieśnienie więzi między ojcami i synami, odkrywanie wspólnych zainteresowań oraz praca nad charakterem.
Celem warsztatów jest też integracja chłopców i ojców z innymi uczestnikami oraz stworzenie ojcom możliwości wymiany doświadczeń wychowawczych związanych ze wspieraniem rozwoju synów.

TEMAT?

Każde zajęcia mają inną tematykę, m.in. DIY, zajęcia z majsterkowania, zajęcia turystyczne.

GDZIE?

Szkoła Podstawowa STER, ul. ks. Akademicka 2, Białystok

ZAPISY?

Zapisy na najbliższe warsztaty 16 września poprzez link: https://forms.office.com/e/L5NSX5nDz4

Zapraszamy serdecznie! 🙂