Familijka to bezpłatne ogólnorozwojowe zajęcia dla Dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia oraz ich Opiekunów.

CEL?

Ich celem jest spersonalizowany rozwój dzieci w różnych sferach (poznawcza, emocjonalna i ruchowa). Stwarzają one też funkcję adaptacyjną, gdyż umożliwiają dzieciom poznanie nowego otoczenia oraz nowej formy zabaw i zajęć. Całość zajęć opiera się na zabawie.

TEMAT?

Każde zajęcia mają inną tematykę. W czasie ich trwania wykorzystywane są różne metody pracy (m.in. plastyczne, ruchowe, sensoplastyczne, muzyczne). Zabawy mają formy indywidualne lub grupowe.

GDZIE?

Przedszkole Familijne, ul. ks. Abramowicza 1 (wały kościoła św. Rocha wokół wirydarza).

KIEDY?

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci przybycia mailowo: familijka@ster.bialystok.pl.