Odkrywcy

Odkrywcy to najmłodsza grupa 2,5- i 3-latków.

Dzielnie odkrywają m. in.:

 • samych siebie (m. in. schemat ciała, samoobsługa),
 • relacje z innymi (współpraca, dzielenie się, poznawanie kolegów z grupy i ich zainteresowań),
 • wiedzę o świecie (m. in. podstawy czytania i pisania, podstawy liczenia, rytmiczną organizację czasu, zagadki, wiersze, piosenki),
 • bity inteligencji (m. in. czytania, obrazkowe, matematyczne),
 • język angielski (m. in. numbers, instructions)
 • dobre nawyki (m. in. socjalizacja: „Mówię dzień dobry”, praca: „Siedzę prawidłowo przy stoliku”, autonomia: „Myję ręce po zabawie na podwórku”),
 • audycji muzycznych,
 • świat wewnątrz Przedszkola (np. rozkład sal, zajęcia, Kadrę),
 • i poza jego murami (np. Obserwacja natury i pogody).

Chętnie wyruszają z lupami w świat szukając skarbów natury i innych znalezisk. Przeprowadzają pierwsze eksperymenty, dzięki którym coraz lepiej rozumieją świat. Z dnia na dzień coraz bardziej się usamodzielniają ku zdumieniu niejednego rodzica.


Podróżnicy

Podróżnicy to grupa 4-latków.

Odważni Podróżnicy wyruszają m. in. w świat:

 • nowych przestrzeni relacyjnych (współpraca, wspólne projekty),
 • jeszcze nie znanej wiedzy (m. in. czytanie globalne wyrazów, praca z wzorem sensorycznym, doskonalenie liczenia, klasyfikowanie, przysłowia, zagadki, wiersze, piosenki),
 • kolejnych bitów inteligencji (m. in. czytania, obrazkowe, matematyczne),
 • języka angielskiego (m. in. members of family, colours),
 • dalszych dobrych nawyków (m. in. socjalizacja: „Zgodnie bawię się z innymi”, praca: „Dbam o zabawki na placu zabaw”, autonomia: „Dbam o schludny wygląd mundurka”)
 • audycji muzycznych.

Ciekawi świata Podróżnicy chętnie wyruszają w świat liter i cyfr oraz kolejnych tajemnic przyrody. W podróżach tych współpracują ze sobą jako zgrana ekipa. Z własnoręcznie zrobionymi lornetkami oglądają świat natury i architektury. Dobrze znają Przedszkole, jego tajemnice i zakamarki, dlatego chętnie opiekują się Odkrywcami, którzy czasem w czymś potrzebują pomocy.


Żeglarze

Żeglarze to grupa 5-latków.

Śmiali Żeglarze żeglują już sprawnie w świecie przedszkolnym i nie tylko. W Przedszkolu wypływają m. in. w rejsy po:

 • nowe umiejętności interpersonalne (m. in. autoprezentacja),
 • kolejnych głębinach wiedzy (m. in. czytanie wyrazów z poznanymi literami, analiza i synteza słuchowa wyrazów, pisanie poznanych liter po śladzie, w powietrzu, samodzielnie, myślenie przyczynowo-skutkowe, praca ze zbiorami, przysłowia, wiersze, piosenki),
 • dalszych bitach inteligencji (m. in. czytania, obrazkowe, matematyczne),
 • języku angielskim (m. in. activieties, animals),
 • kolejnych dobrych nawykach (m. in. „Podnoszę  rękę, gdy chcę coś powiedzieć”),
 • audycjach muzycznych.

Żeglarze odważnie sterują na głębiny wiedzy polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Tworzą zgraną, lubiącą siebie załogę. Każdy zna swoje miejsce i wie jak współpracować z innymi. Rozpiera ich chęć dalszych przygód i zabaw.


Sternicy

Sternicy to grupa 6-latków przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach tak zwanej Klasy startowej.

Nieustraszeni Sternicy śmiało biorą kurs nie tylko na dalszy rozwój wiedzy, umiejętności i nawyków, ale też doskonalenie dobrych predyspozycji charakteru, czyli cnót.

W Przedszkolu sterują m. in. po:

 • dalszych umiejętnościach interpersonalnych (m. in. doskonalenie autoprezentacji, praca w zespole),
 • przestworach wiedzy (m. in. globalne czytanie wyrazów i zdań, rozwijanie słownictwa, kształtowanie umiejętności dłuższego wypowiadania się, kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozwijanie funkcji językowej, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, porównywanie liczebności zbiorów, rozwijanie logicznego myślenia, przysłowia, wiersze, piosenki),
 • głębinach bitów inteligencji (m. in. czytania, obrazkowe, matematyczne),
 • języku angielskim (m. in. simple dialogues),
 • dalszych dobrych nawykach (m. in. „Samodzielnie szukam rozwiązań problemów i konfliktów”),
 • przestrzeniach cnót (m. in. posłuszeństwo),
 • audycjach muzycznych.

Sternicy coraz bardziej biorą ster edukacji i wychowania w swoje ręce w tym sensie, że doskonalą umiejętności samokształcenia, samodzielnego podejmowania inicjatywy oraz rozwiązywania problemów. Wraz z upływem miesięcy roku przedszkolnego widać ich coraz większą dojrzałość szkolną i – co nas najbardziej cieszy – charakterologiczną.