W naszym modelu edukacyjno-wychowawczym bliski kontakt z naturą zajmuje ważne miejsce. Natura jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i pomysłów do zabaw. Wycisza emocjonalnie i uspokaja. Dobrze wpływa na rozwój poznawczy, fizyczny i emocjonalny. Duża przestrzeń umożliwia kreatywne zabawy w grupie. Dlatego zapewniamy dzieciom codzienny ruch na świeżym powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych (przestrzegamy ogólnych zasad przebywania dzieci na powietrzu w różnych temperaturach).

Nasze Przedszkolaki bawią się na podwórku:

Nowych rodziców może zadziwić wiele kwestii – odbieranie brudnych dzieci, zabawa na świeżym powietrzu niezależnie od pogody, czy naturalne zabawki (piach, kamienie, patyki). Zapewniamy, że każda z tych kwestii ma swoje uzasadnienie edukacyjne i wychowawcze.

Uważamy, że przebywanie w środowisku naturalnym jest niezwykle potrzebne i cenne nie tylko dla dzieci, ale i dla rodzin. Z tego powodu jeśli jest to możliwe różne wydarzenia (np. spotkania familijne i integracyjne) organizujemy w plenerze. Preferujemy szelest liści, zapachu wiatru i błękit lub szarość nieba nad pełne różnorodnych bodźców dźwiękowych i wizualnych wnętrze.