Plan dnia naszych Przedszkolaków jest bardzo wypełniony różnymi aktywnościami rozwijającymi je całościowo w różnych sferach. Dlatego świetlica to najczęściej czas swobodnej zabawy, podczas której dzieci same mogą inicjować swoje zajęcia, pobyć z sobą lub innymi (zależnie od potrzeby), poćwiczyć nowe umiejętności, spotkać się z rodzeństwem lub kolegami z innych grup.

Jest czas kreatywnych zabaw w sali (m. in. malowanie, różne rodzaje klocków, zabawy z kształtkami) lub jeśli pozwala pogoda na podwórku (m. in. budowanie z piachu, zabawa kamieniami i patykami, gra w piłkę, zabawa na placu zabaw).

Świetlica pracuje w godzinach 7:00 – 8:30 (do rozpoczęcia  zajęć) oraz od około 15:30 (różnie w różnych grupach) do 16:30.