Państwo jako rodzice jesteście pierwszoplanowymi, najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Macie prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z ważnymi dla siebie wartościami, ale jednocześnie ponosicie odpowiedzialność za nie. Nasze Przedszkole zostało stworzone z myślą o rodzicach i o tym, aby wspomagać ich w wychowaniu i edukacji. Wychowanie w przedszkolu jest uzupełnieniem wychowania w rodzinie, a nie jej substytutem. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć Państwa w wychowaniu, ale nie wychowamy Waszych dzieci za Was!

Uważamy, że podstawą skutecznego wychowania jest współpraca między dwoma najważniejszymi dla dziecka środowiskami – rodzinnym i przedszkolnym. Kiedy podążają one w jednym kierunku i są spójne pod względem wartości tworzą mocny fundament pod rozwój każdej ze sfer dziecka.

Rodzina jest miejscem najgłębszego rozwoju osoby. To w niej dzieci uczą się elementarnych postaw życiowych, odpowiedzialnego korzystania z wolności, wychowania moralnego i religijnego, kształtują i doskonalą osobowość. W rodzinie właśnie otrzymują bodźce do rozwoju  intelektualnego, fizycznego, zmysłowego i językowego. To wielce doniosłe, ale i odpowiedzialne zadania! Nasze Przedszkole chce pomóc Państwu w jego wykonaniu. Chcemy pomagać Wam w tworzeniu klimatu i kultury sprzyjającej kształceniu umysłu, usprawnianiu ciała, opanowywaniu emocji, wzmacnianiu woli i doskonaleniu ducha. Chcemy pomóc Państwu być jak najlepszymi najważniejszymi wychowawcami!