Dobre nawyki

Program wychowawczy Przedszkola Familijnego zakłada kształtowanie dobrych nawyków, takich jak np. porządek, wytrwałość, czy szacunek dla innych. W każdym miesiącu dzieci pracują nad określonymi nawykami, starając się nabywać je poprzez regularne wykonywanie określonych czynności takich jak np. równe stawianie bucików w szatni, zasuwanie krzesełka, odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Rolą wychowawcy jest motywowanie dzieci do ćwiczenia nawyków w Przedszkolu, a rodziców do ich wykonywania w domu. Dzięki współpracy środowiska edukacyjnego i rodzinnego dobre nawyki mają szansę utrwalić się, a z czasem stać się dobrymi predyspozycjami charakteru -cnotami.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozwijali się w sposób zrównoważony i byli przygotowani do podjęcia zadań w dorosłym życiu. Zwracamy uwagę na wychowanie dzieci zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej.


Mundurek

Strojem przedszkolnym są mundurki, czyli określone, jednolite stroje dla wszystkich dzieci. Więcej o mundurkach przeczytasz tutaj.

Dzięki mundurkom:

  • dzieci nie różnicują siebie ze względu na krój ubrania czy status majątkowy,
  • nauczyciel może łatwiej skoncentrować się na dziecku i jego przeżyciach, bo nie jest rozpraszany przez kolorowe dziecięce ubranka,
  • rodzice nie mają porannych problemów z ustalaniem w co ubrać dziecko,
  • przedszkolakowi łatwiej zidentyfikować się z Przedszkolem i jego własną grupą,
  • można wprawiać się w przestrzeganiu zasad i obowiązkowości.

Nasze Przedszkolaki o mundurkach

„(Mundurek) ja lubie baldzo.”

Pawełek, 2,5 roku

„Lubię kolor mundurka.”

Ada, lat 3

„Lubię być ubrany tak jak moi koledzy. Podobają mi się koszulki.”

Kuba, lat 4

„Mundurki fajne i ładne są. Fajne, no bo czerwone, a czerwone, żółte i różowe to moje ulubione kolory!”

Hania, lat 4

„Mundurki są fajne, mają ładny kolor, nie drapią, są wygodne.”

Zoja, lat 6

„Nosimy mundurki, żebyśmy nie przechwalali się tym, jak wyglądamy.”

Tosia, lat 6

Agenda

Cele wychowawcze Przedszkola realizowane są w bliskiej współpracy z rodzicami poprzez system tutoringu oraz agendy, które są codziennym kanałem informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicem.

Agenda umożliwia pozytywne wzmacnianie postępów dziecka oraz pozwala dostrzegać jego mocne strony i talenty. Jest wypełniana zarówno przez rodziców (środowisko domowe), jak i wychowawców (środowisko przedszkolne), dzięki czemu tworzy się wieloaspektowy system wzmacniania sprawności i poczucia własnej wartości.

Przedszkolaki uwielbiają agendę! Tak mówią o niej:

„Lubię jak pani czyta i wpisuje mi, co dobrego zrobiłem.”

Kuba, lat 4

„Lubię wpisy w agendzie, bo rodzice mogą zobaczyć, jaki byłeś grzeczny.”

Franek, 5 lat

„Bardzo lubię jak mama wpisuje mi pochwałę do agendy.”

Zoja, lat 6

„Agenda zachęca mnie do robienia różnych dobrych rzeczy, bo lubię jak Panie czytają mi ciągle nowe pochwały i nie lubię, gdy czytają ciągle to samo.”

Tosia, lat 6


Higiena cyfrowa

Cenimy postęp cywilizacji i technologii, ale też z różnych źródeł naukowych wiemy, że wczesna ekspozycja dzieci na cyfrowe ekran telewizora, komputera, czy smartfona bardzo obciąża układ nerwowy dziecka i poważnie zagraża jego harmonijnemu rozwojowi fizycznemu i emocjonalnemu. Pokolenie naszych Dzieci jest pierwszym, które styka się z tak dużym obciążaniem mózgu i układu nerwowego przez intensywne bodźce wizualne. Już teraz wiadomo, że wpływ ten jest w dominującym stopniu negatywny. Całe spektrum konsekwencji niestety będzie widoczne dopiero za kilkadziesiąt lat.

Co więcej współcześni eksperci od wychowania wskazują na media cyfrowe i smart-urządzenia jako na jedne z największych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć.

Dlatego w naszym Przedszkolu do minimum ograniczamy kontakt dzieci z cyfrowymi urządzeniami. Używamy ich jedynie w ściśle określonych, dobrych i wartościowych celach. Wolimy sami czytać bajki bardziej niż odtwarzać je z Internetu, preferujemy dźwięki klasyczne niż przetworzone cyfrowo, przedkładamy rozwój kreatywny nad odtwórczy. Naszych Rodziców zachęcamy do zwiększania wiedzy na temat odpowiedzialnego wychowania do nowych mediów oraz ograniczania czasu spędzanego przez Dziecko przed jakimkolwiek ekranem na rzecz swobodnej zabawy, kontaktu z naturą, a nade wszystko bycia w relacjach.