Cele wychowawcze Przedszkola realizowane są w bliskiej współpracy z rodzicami poprzez system tutoringu oraz agendy, które są codziennym kanałem informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicem.

Agenda umożliwia pozytywne wzmacnianie postępów dziecka oraz pozwala dostrzegać jego mocne strony i talenty. Jest wypełniana zarówno przez rodziców (środowisko domowe), jak i wychowawców (środowisko przedszkolne), dzięki czemu tworzy się wieloaspektowy system wzmacniania sprawności i poczucia własnej wartości.

Przedszkolaki uwielbiają agendę! Tak mówią o niej:

„Lubię jak pani czyta i wpisuje mi, co dobrego zrobiłem.”

Kuba, lat 4

„Lubię wpisy w agendzie, bo rodzice mogą zobaczyć, jaki byłeś grzeczny.”

Franek, 5 lat

„Bardzo lubię jak mama wpisuje mi pochwałę do agendy.”

Zoja, lat 6

„Agenda zachęca mnie do robienia różnych dobrych rzeczy, bo lubię jak Panie czytają mi ciągle nowe pochwały i nie lubię, gdy czytają ciągle to samo.”

Tosia, lat 6