Program wychowawczy Przedszkola Familijnego zakłada kształtowanie dobrych nawyków, takich jak np. porządek, wytrwałość, czy szacunek dla innych. W każdym miesiącu dzieci pracują nad określonymi nawykami, starając się nabywać je poprzez regularne wykonywanie określonych czynności takich jak np. równe stawianie bucików w szatni, zasuwanie krzesełka, odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Rolą wychowawcy jest motywowanie dzieci do ćwiczenia nawyków w Przedszkolu, a rodziców do ich wykonywania w domu. Dzięki współpracy środowiska edukacyjnego i rodzinnego dobre nawyki mają szansę utrwalić się, a z czasem stać się dobrymi predyspozycjami charakteru -cnotami.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozwijali się w sposób zrównoważony i byli przygotowani do podjęcia zadań w dorosłym życiu. Zwracamy uwagę na wychowanie dzieci zgodnie z integralną koncepcją osoby ludzkiej, jej godnością i wolnością przez rozwijanie cnót czerpiąc z najlepszego dorobku kultury chrześcijańskiej.