BUDOWANIE WIĘZI 

„Obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów, jakie możesz podarować drugiemu człowiekowi.”

Anonim

Stawiamy na dobre relacje między wychowankami i w czasie oddziaływań wychowawczych koncentrujemy się na wzmacnianiu kompetencji społecznych.  

Uczymy: 

Uczymy także przywództwa i podejmowania się roli lidera, gdyż chcemy, aby młodzi ludzie kończący udział w projekcie byli zdolni do bycia pozytywnymi influencerami i aby byli realnie zdolni do zmieniania świata na lepsze oraz służby innym. 

WSPÓŁPRACA NAD RYWALIZACJĘ 

,,Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągniecie nie śniło się nikomu z osobna.’’

F. D. Roosevelt

Cenimy współpracę wyżej niż rywalizację, gdyż wierzymy w siłę wspólnego myślenia, burzy mózgów i twórczego współdziałania. 

Metody edukacyjne i wychowawcze, które stosujemy zarówno w grupach przedszkolaków, jak i uczniów rozwijają umiejętności koorperacji. Stosujemy: 

Jednocześnie uczymy zdrowej, opartej na zasadach fair play rywalizacji oraz umiejętności znoszenia naturalnych w życiu porażek. Tworzymy środowisko uczenia się, w którym brak sukcesu nie oznacza końca świata, a jedynie początek nowych możliwości. Wzbudzamy wiarę we własny i innych potencjał zgodnie z maksymą: „Jutro mogę być dalej niż jestem dzisiaj”.  

ŻYCZLIWE ŚRODOWISKO 

W STERZE chcemy tworzyć przyjazne środowisko wychowawcze, bo wiemy, że młodzi ludzie kształtują się nie tylko w rodzinie, ale także w relacjach z rówieśnikami i innymi znaczącymi dorosłymi (nauczyciele, instruktorzy).  

Dbając o jakość relacji: