Ciągle pozostajemy otwarci na szukanie metod i narzędzi pozwalających na jak najlepsze realizowanie celów edukacji spersonalizowanej. Temu właśnie służą nasze innowacje.

,,FILOZOFICZNE DOCIEKANIA Z DZIEĆMI’’

Program autorski pana Grzegorza Konstantego, nauczyciela naszej szkoły. Filozofowanie z dziećmi to dialog prowadzony w grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, który przekształca się we wspólnotę dociekającą. Punktem wyjścia tego dialogu są pytania samodzielnie formułowane przez uczniów w oparciu o literaturę piękną, teksty filozoficzne i mądrościowe z różnych kultur, filmy video, prace plastyczne oraz różnego typu ćwiczenia inspirujące do myślenia. Podczas dyskusji uczeń rozważa kwestie dotyczące różnych zagadnień filozoficznych przedstawianych przez samego siebie oraz swoich rówieśników.

,,BYĆ JAK IGNACY – ROZPALAMY PŁOMIEŃ WIEDZY’’

Program BYĆ JAK IGNACY przygotowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza to przygoda edukacyjna, w której postać Ignacego Łukasiewicza – wybitnego polskiego odkrywcy i prekursora przemysłu naftowego wprowadza dzieci w świat nauki. Uczniowie podczas zabawy i eksperymentowania poznają dorobek: Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierza Prószyńskiego oraz Stefana Drzewieckiego.

PROGRAM EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOŁA” – LUPA 1

To program pozwalający dostrzec predyspozycje uczniów i ocenić, które sfery ich rozwoju należy szczególnie wspierać, aby mogli osiągać sukcesy szkolne. Do badania mocnych i słabych stron uczniów służą karty diagnostyczne oraz indywidualizowane raporty. Te ostatnie pozwalają na porównanie wyników klasy i każdego ucznia z osiągnięciami uczniów z całej Polski. Są świetnym materiałem do pokazania rodzicom, jak ich dzieci są przygotowane do nauki w pierwszej klasie.