Całościowo rozwijamy osobowość i charakter naszych uczniów!

Umysł

Edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza, edukacja umuzykalniająca, zajęcia kreatywne, język angielski, filozofia, szachy.

Ciało

Wychowanie fizyczne, basen, taniec, codzienny ruch na świeżym powietrzu, gry zespołowe.

Uczucia

Wzmocnienia pozytywne, wspieranie poczucia własnej wartości, metody radzenia sobie z emocjami, programy profilaktyczne nakierowane na wzmacnianie regulacji emocji.

Wola

Kształtowanie dobrych nawyków i cnót (np. posłuszeństwo, odpowiedzialność), praca nad relacjami z innymi (nauka pracy w zespole, otwartość, optymizm), doskonalenie umiejętności społecznych (empatyczna komunikacja, asertywność, autoprezentacja).

Duch

Codzienna modlitwa, wartościowe wzorce osobowe, rozmowy o ważnych sprawach z wychowawcami, wzmacniania dobrych predyspozycji charakteru (cnót).

Zajęcia obowiazkowe

Zajęcia obowiązkowe realizujemy zgodnie z podstawą programową, ale osadzając w naszych programie edukacyjno-wychowawczym.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie, gdy uczniowie przebywają w szkole tak, aby czas po powrocie do domu był prawdziwie wolnym czasem, poświęconym na odpoczynek i życie rodzinne. Aktualnie zajęcia dodatkowe w naszej Szkole to:

Zajęcia dodatkowe obowiązkowe to ponadprogramowy język angielski oraz basen. Pozostałe są dla chętnych.

Nadprogramowy angielski

W placówkach inspirowanych modelem Sternika edukacja językowa jest jednym z priorytetów nauczania, gdyż otwiera możliwości szerszego działania w świecie oraz rozwija elastyczność umysłu.

Basen

Pływanie umożliwia budowanie wytrzymałości i kondycji, wzbogaca koordynację ruchową, pozwala utrzymać prawidłową postawę oraz koryguje ewentualne wady, wspiera funkcjonowanie układu mięśniowego, oddechowego, krążenia. A przede wszystkim relaksuje i dostarcza świetnej zabawy!

Taniec

To zajęcia oparte na nauce różnych tańców, głównie towarzyskich. Poruszanie się tanecznym krokiem pozwala rozwijać schemat ciała, koordynację ruchową, elastyczność oraz grację ruchów. Wzmacnia też współpracę w parze lub grupie.

Szachy

Strategiczna ,, gra królów’’ rozwijająca wyobraźnię, koncentrację, umiejętności porządkowania myśli, planowania oraz zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji. Ponadto zwiększa iloraz inteligencji, oraz wzmacnia umiejętności arytmetyczne.

Filozofia

Koło filozoficzne ,,Archimedes’’ to kreatywne zajęcia prowadzone za pomocą zabaw, dyskusji i mądrych bajek. Doskonalą one umiejętności myślowe i językowe uczniów. „Królowa nauk”, mimo że nie ma współcześnie dobrego piaru, pozostaje niezastąpionym źródłem umiejętności krytycznego myślenia i stawiania logicznych sądów.

Judo

Sport walki, który rozwija schemat ciała, uczy korzystania z własnej siły, ale jednocześnie szacunku do innych i współpracy.

Robotyka

W naszej szkole stawiamy na naukę ciekawego wykorzystania możliwości programów informatycznych. Robotyka umożliwia naukę programowania połączoną z twórczą pracą w grupie.