Na co stawiamy?

Edukacja prowadzona przez Szkołę Podstawową STER:

 • zaciekawia,
 • jest twórcza, a nie odtwórcza,
 • stawia na relacje i dobrą komunikację,
 • wykorzystuje w mądry sposób nowe media,
 • współpracuje ze środowiskiem lokalnym poprzez akcje charytatywne i społeczne,
 • modeluje konstruktywne postawy,
 • kształtuje prężność psychiczną.

Dwa skrzydła

Praca nad sobą i wysoki poziom edukacyjny, to obszary, w których Szkoła Podstawowa STER szczególnie wspiera swoich wychowanków. Dodajemy wiatru w oba skrzydła naszych Uczniów – w edukację i wychowanie.

Samodzielna praca

Ważną rolę w procesie edukacyjnym proponowanym przez Szkołę odgrywa samodzielna praca ucznia nad sobą. Jest ona oparta o osobisty plan opracowany we współpracy rodziców, tutora i ucznia. Głównymi środkami motywującymi ucznia do podjęcia tej pracy są:

 • osobisty wysiłek rodziców i nauczycieli, starających się we własnym życiu wdrażać zasady, które przekazują wychowankowi,
 • jedność i spójność komunikatu płynącego od mamy, taty i tutora,
 • zaufanie przejawiające się w powierzaniu odpowiedzialności stosownie do okresu rozwojowego wychowanka.

Osobisty plan rozwoju

Uczniowie ucząc się w naszej szkole nabywają zdolności do świadomego kierowania swoim życiem i
rozwojem, we wszystkich jego sferach. Plan rozwoju uczniów opiera się na zaufaniu, rozpoznaniu i rozwinięciu ich zdolności, talentów i mocnych stron. Zadaniem dorosłych (rodzice, nauczyciele) jest roztropny nadzór nad wzrostem ich wychowanków oraz towarzyszenie im na drodze wzmacniania umiejętności i cnót, tak aby stawali się oni coraz bardziej odpowiedzialni i kompetentni.

Wyzwania VUCA

Współcześni innowatorzy edukacyjni określają otaczający młodych ludzi świat pojęciem VUCA czyli:

 • Volatility – zmienny,
 • Uncertainty – niepewny,
 • Compelexity – złożony,
 • Ambiguity – dwuznaczny.

Wobec wyzwań współczesnego świata

Nowoczesna szkoła powinna przygotowywać do sprostania tym wyzwaniom. Dlatego też umiejętnościami, które chcemy kształtować u naszych uczniów są:

 • inteligencja emocjonalna,
 • myślenie adaptacyjne,
 • myślenie komputacyjne,
 • samodzielne uczenie się,
 • crossowanie umiejętności,
 • praca z nowymi mediami,
 • praca w szumie medialnym.