Tu zaczyna się przygoda!

Początkowym zadaniem Pierwszoklasistów STERU jest zadomowienie się w częściowo nowej grupie rówieśników, odnalezienie w roli ucznia oraz nawiązanie relacji z wychowawcą klasy. Później przychodzi czas na wdrażanie się w kulturę pracy Szkoły oraz zaznajomienie się z panującymi w niej zasadami.

Edukacja wczesnoszkolna to czas odrywania piękna i tajemnic świata, więc Pierwszoklasiści pełni zapału, wspomagani przez Wychowawcę ruszają na przestwór oceanów wiedzy!

W tym roku szkolnym na pokładzie klasy pierwszej zameldowało się dwudziestu dzielnych Uczniów.
Ich szkolnym kapitanem jest Pani Agata Leszczyńska-Racis.

O wprowadzanie w świat języka angielskiego dba Pani Marlena Radzajewska.

Aprowizacji pływackiej dostarcza Pan Piotr Olchowik.
Potrzebny na morzu i lądzie trening filozoficznego myślenia prowadzi Pan Grzegorz Konstanty.

Na czas flauty rozrywkę szachową zapewnia Pan Tomasz Kozłowski, a taneczną Pan Robert Gawędzki.

Nad mocnym duchem czuwa ks. Adam Anuszkiewicz.