Adaptacja w naszej Szkole przebiega wieloetapowo. Zachęcamy do skorzystania z każdego etapu.

ETAP I PRZYGOTOWYWANIE DZIECKA W ŚRODOWISKU DOMOWYM DO PÓJŚCIA DO SZKOŁY

Ten ważny etap rozpoczyna się o wiele wcześniej niż pojawienie się Państwa Dziecka w naszej Szkole. To jak wcześniej mówiło się w Państwa otoczeniu o pójściu do szkoły, szkole jako instytucji czy o nauce może mieć znaczenie w tym, jak Państwa Dziecko będzie przeżywać aklimatyzację szkolną i jak podchodzić będzie do przyswajania. Warto od samego początku budować wokół nauki atmosferę ciekawości i poważania jej wartości.

ETAP II  SPOTKANIE ADAPTACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ

Pod koniec sierpnia organizujemy dzień adaptacyjny, w czasie którego nowi Uczniowie mogą poznać siebie nawzajem i swojego Wychowawcę. Jest to też czas zapoznawania się z pomieszczeniami i przestrzeniami Szkoły. Na wesołej zabawie szybko mija czas, dzięki czemu 1 września jest dużo radości i ciekawości.

ETAP III SPOTKANIE INFORMACYJNE – ETAP TYLKO DLA RODZICÓW

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najpierw informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Szkoły w nowym roku szkolnym, a następnie Wychowawcy opowiedzą o planie dydaktycznym i wychowawczym. Będzie możliwy bezpośredni kontakt z Wychowawcą i zadawanie pytań.

ETAP IV PIERWSZY DZIEŃ W NOWEJ SZKOLE

1 września w naszej Szkole przebiega zgodnie z codziennym rozkładem zajęć. Jest to jednak przede wszystkim czas na integrację grupy i nawiązanie relacji z Nauczycielami. Z naszego doświadczenia wynika, że Uczniowie dość łatwo integrują się z naszym środowiskiem, nawet jeśli przenoszą się z innych szkół.