Program wychowawczy

Nasza Szkoła to szkoła charakterów! Mocny nacisk kładziemy nie tylko na edukację, ale i na wychowanie młodych ludzi. Wierzymy, że do ich pełnego rozwoju potrzebne są te dwa skrzydła. Wykorzystujemy program wychowawczy „Sterujemy wzwyż!” oparty na programach placówek edukacji spersonalizowanej w całej Polsce. Program ten jest codziennym drogowskazem dla uczniów, którzy na naszych oczach wzrastają w dobrych dyspozycjach charakteru, stając się odpowiedzialnymi i dobrymi ludźmi. Program stanowi również pomoc dla rodziców i tutorów, którzy towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu.

Najlepszy program wychowawczy to taki, który jest żywy, zdolny do angażowania nie tylko rozumu, ale i emocji, motywujący do działania. Przekonani o edukacyjnej wartości
piękna i dobrych przykładów, tworzymy w naszej szkole kulturę pracy nad sobą i nad swoim charakterem każdego dnia. W każdym miesiącu uczniowie pracują nad konkretną kompetencją (cnotą) poprzez praktykowanie postaw i nawyków prowadzących do jej osiągnięcia.

Oto praktyczny przykład naszych działań:

WRZESIEŃ

Zagadnienie: Dobre wykorzystanie czasu

Motto: ,,Kto czas traci, traci też to, co czas daje.’’

Opis: Gdy mamy dużo zajęć i obowiązków, czas zdaje się pędzić i każda sekunda wydaje się bardzo ważna. Potrzeba tak się zorganizować by go nie tracić i ze wszystkim zdążyć. Pomaga w tym punktualne wstawanie rano, odrabianie prac domowych w wyznaczonym czasie, przeznaczenie czasu na zabawę dopiero po spełnieniu obowiązku. Aby dobrze wykorzystać czas, warto wcześniej zrobić sobie plan.

Zadanie: Chcę się nauczyć dobrze wykorzystywać czas, dlatego:

 • punktualnie wstaję rano,
 • systematycznie odrabiam lekcje,
 • nie spóźniam się na lekcje,
 • znajduję czas na modlitwę.

Cnoty

Wychowujemy poprzez rozwijanie w naszych Uczniach dobrych predyspozycji charakteru – cnót, gdyż na te skłonności realnie sami mają wpływ. Ich predyspozycje temperamentalne są w dużej mierze wrodzone, a cechy osobowości w znacznym stopniu są dziedziczone. Dopiero praca nad własnym charakterem umiejscawia Uczniów w przestrzeni, gdzie w wolności mogą kreować siebie i swoje postępowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją wychowania w cnotach.


Mundurek

Szkoła to miejsce pierwszej pracy wykonywanej przez młodych ludzi – nauki. Tak jak w renomowanych miejscach pracy, tak i w naszej Szkole obowiązuje określony dress code. Odpowiednia wersja mundurka jest obowiązkowa każdego dnia – w czasie zajęć dydaktycznych, zajęć świetlicowych, wakacji czy imprez plenerowych.

Zapraszamy do poznania edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych walorów mundurków. Więcej tutaj.

A oto opinie naszych Uczniów o mundurku:

"Lubię nosić mundurek, bo jest mięciutki, ma fajny znaczek i jest w moim ulubionym kolorze.”

Mikołaj, klasa II

„Lubię jak wszyscy są w mundurkach, bo wtedy ładnie wyglądają razem na zdjęciu.”

Martyna, klasa III

„Dzięki mundurkowi nie muszę się codziennie rano zastanawiać co mam założyć. Wyglądam w nim ładnie i dziewczęco."

Ola, klasa III

Nasi rodzice tak odbierają nasz dress code:

„Mundurek ma klasyczny, elegancki krój, a jednocześnie jest wygodny i elastyczny. Mój Syn za każdym razem, gdy zakłada go w galowej wersji jest bardzo z siebie dumny. I ja z niego też!”

Mama Drugoklasisty


Agenda

Nasz pełen ważnych celów program edukacyjno-wychowawczy wymaga szeregu metod, które umożliwią ich realizację. Jednym z narzędzi służących pozytywnemu wzmacnianiu osiągnięć wychowawczych Uczniów jest agenda.

Więcej o idei agendy znajdziecie Państwo tutaj.

Nasi Uczniowie o agendach mówią tak:

"Lubię agendę za to, że jak zrobię coś dobrego, to rodzic może wpisać pochwałę, a nauczyciel może to przeczytać dla całej klasy i też pochwalić." Pola, klasa III

„Dzięki wpisom w agendzie mogę być z siebie dumny.” Dominik, klasa II

„Agenda jest super, bo rodzice mogą z nauczycielami pisać sobie informacje. I moja codzienna praca domowa dzięki temu, że zawsze jest w agendzie to się mi nie gubi.” Martynka, klasa III

"Agenda przydaje się nam do tego, żeby pokonywać swoje trudności. Czuję się dobrze, jak nauczyciel następnego dnia czyta w klasie, że na przykład nie miałam ochoty odrobić pracy domowej, ale pokonałam siebie i to zrobiłam". Ola, klasa III

Rodzice natomiast spostrzegają ją następująco:

"Agenda to świetne narzędzie do szukania w dziecku dobra. Niedociągnięcia w zachowaniu nasuwają się automatycznie, a nad tym co dziecko zrobiło dobrze trzeba pomyśleć. To praca, którą my rodzice musimy włożyć każdego dnia. Trud, który procentuje. Buduje wiarę w siebie naszych dzieci." Inga, Mama Maksa i Oli

„Agenda, oprócz wartości wychowawczej pełni też rolę swoistego pamiętnika małych kroków prowadzących ku wypracowywaniu ważnych umiejętności potrzebnych w dojrzałym życiu. Myślę, że nasze dzieci kiedyś z uśmiechem ” Mama Drugoklasisty


Higiena cyfrowa

Cenimy postęp cywilizacji i technologii, ale też z różnych źródeł naukowych wiemy, że wczesne stosowanie smart-urządzeń, nielimitowane granie w gry czy nieograniczony dostęp do Internetu poważnie zagraża zdrowiu fizycznemu i emocjonalnemu młodzieży. Pokolenie naszych Dzieci jest pierwszym, które styka się z tak dużym obciążaniem mózgu i układu nerwowego przez intensywne bodźce wizualne. Już teraz wiadomo, że wpływ ten jest w dominującym stopniu negatywny. Całe spektrum konsekwencji niestety będzie widoczne dopiero za kilkadziesiąt lat.

Co więcej współcześni eksperci od wychowania wskazują na media cyfrowe i smart-urządzenia jako na jedne z największych wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć.

W naszej Szkole chcemy z technologii cyfrowych wydobyć to, co najlepiej będzie służyć rozwojowi naszych wychowanków. Dlatego:

 • uczymy odpowiedzialnego i umiarkowanego korzystania z mediów cyfrowych,
 • promujemy programowanie bardziej niż granie,
 • kształcimy kompetencje kluczowe w mądrym posługiwaniu się mediami i technologiami (m. in. krytyczne myślenie, logiczne myślenie),
 • korzystamy z tych mediów jedynie w dobrych i wartościowych celach,
 • nie pozwalamy na przynoszenie urządzeń cyfrowych do Szkoły i używanie ich na jej terenie, gdyż preferujemy granie w piłkę lub gumę nad granie w gry komputerowe,
 • rodzicom rekomendujemy jak najpóźniejsze zakupywanie smartfonów (zgodnie z zaleceniami ostatecznie w końcowych klasach szkoły podstawowej, a najlepiej na poziomie szkoły średniej),
 • edukujemy rodziców z zakresu odpowiedzialnego wychowania do nowych mediów.