Do Żłobka Familijnego zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

Grupa będzie liczyła do 15 dzieci.

Żłobek będzie funkcjonował

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

KOSZTY

Opłata wpisowa za każde dziecko wynosi 500 zł (dotyczy wyłącznie żłobka).

Czesne za pobyt:

– w godzinach 7:00 – 16:00 wynosi 1200 zł miesięcznie,

– w godzinach 7:30 – 15:30 wynosi 1100 zł miesięcznie.

Istnieje możliwość obniżenia czesnego o 400zł z dotacji uzyskanej z rządowego programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Umożliwiamy również zapisy na pobyt dziecka w zakresie kilku godzin tygodniowo. Minimalny zakres godzinowy 4 godziny

tygodniowo. Stawka godzinowa to 35 zł za godzinę. Przyjęcie

dziecka na pobyt skrócony jest uzależnione od dostępności miejsc w grupie.

Stawka żywieniowa wynosi 10 zł dziennie. Pełen zakres posiłków obejmuje 3 posiłki dziennie.

REKRUTACJA

Zgłoszenia można dokonać:

drogą mailową na adres kontakt@ster.bialystok.pl

lub telefonicznie pod numerem +48 570 555 445

W celu zapisania dziecka do żłobka należy wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka. Scan wypełnionego wniosku należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@ster.bialystok.pl

Po otrzymaniu wniosku Rodzice spotykają się na indywidualną rozmowę z Dyrektorem placówki. Na rozmowę z Dyrektorem należy przynieść oryginał wypełnionego wniosku. Po tej rozmowie nastąpi zawarcie umowy określającej warunki przyjęcia dziecka.


Przeczytaj również