„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.”

T. MacKenzie

Wiemy, jak ważna jest relacja między mistrzem a uczniem, aby mogło zachodzić skuteczne przekazywanie wiedzy. 

Nasi nauczyciele to osoby, których pasją jest towarzyszenie młodym ludziom w odkrywaniu świata i jego tajemnic. Chętnie dzielą się z wychowankami również swoimi zamiłowaniami, ale najbardziej pozostają uważni na zainteresowania uczniów. Zaciekawiają światem, inspirują, pozostając w nieustannym dialogu z uczniem. Zachęcają do stawiania pytań, a nie tylko szukania odpowiedzi. 

Nasi wychowankowie i ich wychowawcy lubią się wzajemnie i chętnie spędzają razem czas, a ta pozytywna więź naturalnie sprzyja przyswajaniu informacji o świecie. W planie dnia zarówno w przedszkolu, jak i w szkole jest czas na przeżycia i aktualne sprawy dzieci (kwadrans wychowawczy), dzięki czemu wychowawcy na bieżąco wiedzą, co dzieje się w młodych sercach i mogą wziąć to pod uwagę dostosowując odpowiednio przebieg zajęć. 

Dzięki przeszkoleniu w tutoringu, wychowawcy potrafią wejść w głębszą relację z uczniami i realnie wspierać ich i motywować do jak najpełniejszego rozwoju. Wraz z dziećmi wypracowują ich indywidualny plan rozwoju osobistego i towarzyszą w jego wdrażaniu.