Przyszłość zaczyna się dziś!

Drugoklasiści STERU są już ze Szkołą i jej tajemnicami za pan brat. Lubią się i znają, a także mają dobrą relację ze swoim Wychowawcą.
Chętnie zgłębiają tajniki zawarte w dalszych wytycznych edukacji wczesnoszkolnej. Doskonalą umiejętności i cnoty, które zaowocują kiedyś w ich dorosłym życiu. Są już zwartą, gotową na podejmowanie nowych wyzwań załogą!

W tym roku szkolnym żaglowiec drugiej klasy powiększył się o dwunastego członka załogi.

Nasza śmiała Dwunastka pod czujnym dowództwem Pani Pauliny Urbanowskiej wyrusza w kolejny rejs!

Głębiny języka angielskiego prezentuje Pani Marlena Radzajewska.

Nad stanem niezbędnych umiejętności pływackich czuwa Pan Piotr Olchowik.

Na przestwory oceanów filozoficznego myślenia steruje Pan Grzegorz Konstanty.

Po zejściu z wachty rozrywkę szachową zapewnia Pan Tomasz Kozłowski, a taneczną Pan Robert Gawędzki.

Nad mocnym duchem tak potrzebnym w rejsie po życiu czuwa ks. Adam Anuszkiewicz.