Adaptacja w naszym Przedszkolu przebiega w ścisłej współpracy z Państwem,  ale według określonych zasad, które przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym Rodzicom.

Organizacyjnie cały proces adaptacji przebiega wieloetapowo. Zachęcamy do skorzystania z każdego etapu.

ETAP I PRZYGOTOWYWANIE DZIECKA W ŚRODOWISKU DOMOWYM DO PÓJŚCIA DO PRZEDSZKOLA

Ten etap przebiega od momentu Państwa myśli o zapisaniu Dziecka do naszego Przedszkola aż do zakończenia całego procesu adaptacji. Warto stopniowo, ale systematycznie zacząć przekazywać informację o jego pójściu do przedszkola, mówić o tym wydarzeniu w pozytywny sposób, czytać książeczki o tej tematyce. Ważne jest by Państwa Dziecko mogło się oswoić z ideą przedszkola i jego funkcjonowania w ogóle, ale też z myślą, że ono samo się tam znajdzie.

ETAP II  SPOTKANIE ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Pod koniec sierpnia organizujemy dzień adaptacyjny, w którym możecie Państwo wziąć udział wraz z Dzieckiem. Jest to czas na oswojenie się Dziecka z pomieszczeniami, zapoznanie z wychowawczyniami oraz wspólną z innymi dziećmi zabawę. Wtedy mają Państwo możliwość zadawanie wszelkich pytań wychowawczyniom, choć przede wszystkim ma być to czas zaznajamiania się Dziecka z nowym środowiskiem i grupą.

ETAP III SPOTKANIE INFORMACYJNE – ETAP TYLKO DLA RODZICÓW

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najpierw informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Przedszkola w nowym roku przedszkolnym, a następnie wychowawczynie opowiedzą o planie dydaktycznym i wychowawczym. Będzie możliwy bezpośredni kontakt z wychowawcą i zadawanie pytań.

ETAP IV SAMODZIELNE POZOSTANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Ostatni etap adaptacji, przebiega w różny sposób i w odmiennej dynamice u różnych dzieci. Niektóre od razu chętnie zostają w naszym Przedszkolu i są złe na rodzica, który chce je już odebrać. Inne bardzo powoli oswajają się z nową sytuacją. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci adaptują się do naszej placówki dość szybko (zwłaszcza te przenoszone z innych przedszkoli). Dokładamy różnych starań, aby pomóc naszym nowym Przedszkolakom na tym nowym dla nich etapie. Jednocześnie żadne nasze wysiłki nie zmienią faktu, że Państwo jesteście najważniejsi i najatrakcyjniejsi dla swoich Dzieci (z czego się bardzo cieszymy!), dlatego na jakimś etapie każde z dzieci musi poradzić sobie z rozstaniem i przebywaniem jakiś czas bez bezpośredniej obecności rodzica. Smutek czy nawet rozpacz w tej sytuacji to naturalne emocje, których się nie boimy, ale rozumiemy je i pomagamy je regulować. Jeśli chcecie Państwo pomóc swojemu Dziecku, to warto wygospodarować sobie czas tak, aby stopniować tę rozłąkę. Zostawienie Dziecka metodą na tak zwaną „głęboką wodę”, czyli od razu na cały dzień może nie być dobrym pomysłem. Wiemy jednak, że są różne dzieci i różne historie adaptacji. Szanujemy to i towarzyszymy Państwu w tym szczególnym okresie.