Szkoła charakteru!

Szkoła Podstawowa STER w Białymstoku to jedyna w regionie szkoła oparta na modelu edukacji spersonalizowanej ( łac. persona – cały człowiek). Powołana została przez grupę rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom nowoczesną edukację opartą o tradycyjne wartości.

Edukacja w STERZE to edukacja na miarę naszych czasów!

Uczymy rozwiązywania problemów i kreatywności.

Dajemy młodym ludziom poczucie sprawstwa.

Uczymy empatii, uważności, przywództwa i brania odpowiedzialności.

Tworzymy środowisko uczenia się, w którym porażka nie oznacza końca świata, a jedynie początek nowych możliwości.

Sprawdź, co nas wyróżnia

Rozwój i sukces

Na miarę każdego ucznia, gdyż stymulujemy wszystkie obszary rozwoju (intelekt, ciało, wolę, emocje i ducha) poprzez edukację spersonalizowaną, co zapewnia integralny rozwój i prowadzi do budowania szczęśliwego i spełnionego życia

Nauczanie w relacji nauczyciel – uczeń

Mocny fundament chrześcijańskich wartości

Poprzez program wychowawczy wypracowujemy cnoty (kompetencje charakteru) potrzebne w dorosłym życiu.

Tutoring czyli wspieranie rodziców i towarzyszenie im w wychowaniu.

Rozwój i sukces

Na miarę każdego ucznia, gdyż stymulujemy wszystkie obszary rozwoju (intelekt, ciało, wolę, emocje i ducha) poprzez edukację spersonalizowaną, co zapewnia integralny rozwój i prowadzi do budowania szczęśliwego i spełnionego życia

Nauczanie w relacji nauczyciel – uczeń

Mocny fundament chrześcijańskich wartości

Poprzez program wychowawczy wypracowujemy cnoty (kompetencje charakteru) potrzebne w dorosłym życiu.

Tutoring czyli wspieranie rodziców i towarzyszenie im w wychowaniu.

Innowacyjne metody nauczania

Samodzielność i kreatywność

Współpraca ponad rywalizację

Rozwijanie charakteru

Co może zaskoczyć w naszej szkole?

Nazwa szkoły

Nie jesteśmy wbrew pozorom szkółką żeglarską. „STER” – nazwa naszej Szkoły i całego Projektu edukacyjnego odwołuje się do nazewnictwa używanego w placówkach i stowarzyszeniach inspirowanych działalnością Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK. W innych miastach mamy szkoły „Fregata” (Gdańsk), „Szkołę Żagle” (Józefów), czy „Fundację Róża Wiatrów” (Olsztyn). A my tworzymy „STER”, bo wiemy, że do szczęśliwego przebycia rejsu przez edukację potrzebny jest ster wartości obróconych we właściwym kierunku.

Zakaz używania smart-urządzeń

Doceniamy nowe technologie, o ile służą dobru, kształcimy do sprawnego programowania i orientowania się w strukturach świata internetowego, ale przynagleni apelami naukowców, ograniczamy dostęp do smartfonów i innych smart-urządzeń na terenie naszej Szkoły. Zachęcamy też rodziców do dbania o higienę cyfrową.

Codzienne czytanie

Na leżąco, na stojąco, na dywanie, w ławce – nasi Uczniowie czytają codziennie. I to nie tylko dlatego, że czytanie to jedna z czynności najlepiej stymulujących mózg, ale przede wszystkim dlatego, że czytanie to wspaniała, fascynująca przygoda, której nie da się zastąpić żadnym najnowocześniejszym smart-urządzeniem. Państwa Dziecko na razie nie lubi czytać? Spróbujemy rozmiłować je w tej sztuce!

Nauka w naturze

W naszej Szkole widok Uczniów biegających z linijkami po podwórku albo czytających na trawie nikogo nie dziwi. Po prostu tak mamy, że lubimy się uczyć w każdych warunkach, a natura jest do tego celu niezwykle inspirującym środowiskiem.

Symboliczne prace domowe

Łączymy zarówno przekonanie o wartości prac domowych, jak i nie chcemy przeciążać naszych Uczniów nauką w domu. Mamy więc symboliczne prace domowe, które mają uczyć samodzielności w pracy i odpowiedzialności za podjęte zobowiązania. Nie zajmują one dużo czasu, ani z definicji nie angażują rodziców. Jeśli się Państwo zastanawiacie kiedy w takim razie uczą się nasi Uczniowie, to odpowiedź jest prosta – w Szkole!

Imprezy familijne

Nasze imprezy odbywają się często również w gronie rodzin z Przedszkola Familijnego. Razem tworzymy środowisko, które łączą wspólne wychowawcze cele. Lubimy się, choć jesteśmy zupełnie różni. Jeśli łączą nas wspólne wartości, dla każdego znajdzie się dobre dla niego miejsce.

Brak wywiadówek

W naszej Szkole nastawieni jesteśmy na towarzyszenie w rozwoju konkretnego dziecka. Stąd organizujemy jedynie jedno ogólne spotkanie informacyjne i organizacyjne, a wymiana informacji o danym dziecku odbywa się w czasie specjalnego czasu – tutoringu rodzinnego. Każdego Ucznia i jego sprawy traktujemy z należytym poważaniem.