Sternicy to grupa 6-latków przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach tak zwanej Klasy startowej.

Nieustraszeni Sternicy śmiało biorą kurs nie tylko na dalszy rozwój wiedzy, umiejętności i nawyków, ale też doskonalenie dobrych predyspozycji charakteru, czyli cnót.

W Przedszkolu sterują m. in. po:

Sternicy coraz bardziej biorą ster edukacji i wychowania w swoje ręce w tym sensie, że doskonalą umiejętności samokształcenia, samodzielnego podejmowania inicjatywy oraz rozwiązywania problemów. Wraz z upływem miesięcy roku przedszkolnego widać ich coraz większą dojrzałość szkolną i – co nas najbardziej cieszy – charakterologiczną.