„Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia” („Non scholae, sed vitae discimus”)

Anonim

W naszej Szkole chcemy wychowywać dobrych dla siebie i dla innych młodych ludzi. To jest naszym priorytetem. Zdobywanie dobrych ocen jest o tyle ważne, o ile pozwala uczniom nie tylko wykazać się wyuczoną wiedzą lub wytrenowanym sposobem rozwiązywania testów, ale rozwijać swój potencjał osobisty i dojrzalej przygotować się do wyzwań współczesnego życia.

Oceny w naszej Szkole są osobistą sprawą danego ucznia, gdyż wskazują mu kierunki dalszego rozwoju oraz odzwierciedlają nie tylko otrzymany wynik, ale też odnoszą się do procesu nabywania wiedzy.