Rola rodziców

"Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, a szkoła jedynie pomaga im w pełnieniu tej roli."

Model edukacyjny placówek Stowarzyszenia Wpierania Edukacji i Rodziny Sternik

RODZICE – PIERWSI WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE

Państwo jesteście pierwszoplanowymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Macie prawo do wychowania ich zgodnie z ważnymi dla siebie wartościami, ale jednocześnie ponosicie odpowiedzialność za nie. Nasza Szkoła została stworzona z myślą o rodzicach i o tym, aby wspomagać ich w wychowaniu i edukacji. Wychowanie w szkole jest uzupełnieniem wychowania w rodzinie, a nie jej substytutem ani jej nie zastępuje. Dokładamy wszelkich starań, by wesprzeć Państwa w wychowaniu, ale nie wychowamy Waszych dzieci za Was!

WSPÓŁPRACA SZKOŁA – RODZINA

Uważamy, że podstawą skutecznego wychowania jest współpraca między dwoma najważniejszymi dla dziecka środowiskami – rodzinnym i szkolnym. Kiedy podążają one w jednym kierunku i są spójne pod względem wartości tworzą mocny fundament pod rozwój każdej ze sfer dziecka.

POMOC SZKOŁY W WYCHOWANIU

Rodzina jest miejscem najgłębszego rozwoju osoby. To w niej dzieci uczą się elementarnych postaw życiowych, odpowiedzialnego korzystania z wolności, wychowania moralnego i religijnego, kształtują i doskonalą osobowość. W rodzinie właśnie otrzymują bodźce do rozwoju intelektualnego, fizycznego, zmysłowego i językowego. To wielce doniosłe, ale i odpowiedzialne zadania! Nasza Szkoła chce pomóc Państwu w ich wykonaniu. Chcemy pomagać Wam w tworzeniu klimatu i kultury sprzyjającej kształceniu umysłu, usprawnianiu ciała, opanowywaniu emocji, wzmacnianiu woli i doskonaleniu ducha.

ROLA RODZICÓW W WYCHOWANIU DO WOLNOŚCI

W okresie szkolnym ważne jest, aby młody człowiek nauczył się odpowiedzialnego korzystania z wolności.

Dlatego w naszej pracy wychowawczej wyznaczamy sobie dwa cele:

 • wychowanie do wolności i odpowiedzialności,
 • oraz wzrastanie w miłości oparte na trzech filarach: ,,rozumieć, wymagać i korygować’’.

Aby je realizować musimy wspomóc naszą młodzież w kształtowaniu odpowiedzialności osobistej poprzez wyraźne ukierunkowanie. Wychowawcy – zarówno Ci w domu, jak i w szkole – nade wszystko powinni oddziaływać najpierw przykładem, dopiero później słowem. Obydwa czynniki wychowawcze są niezbędne, ale we właściwym porządku.

POSZANOWANIE WOLNOŚCI DZIECKA

Wychowawcy mają respektować wolność dzieci, których nie można zmuszać do przyjęcia określonych zachowań, ponieważ nie istnieje prawdziwe wychowanie bez odpowiedzialności osobistej, ani też odpowiedzialność bez wolności. Autorytarny przymus nie jest dobrym środkiem wychowawczym. Krępowanie wolności młodych ludzi i nasza podejrzliwość wobec nich mogą sprawić, że przestaną nam pokazywać swoją prawdziwą twarz.

TOWARZYSZENIE DZIECIOM NA DRODZE DO WOLNOŚCI

Pozostawienie dzieciom wolności nie oznacza jednak rezygnacji z władzy rodzicielskiej czy nauczycielskiej. Przeciwnie, rodzice i nauczyciele powinni jasno formułować wymagania, otwierając przed dziećmi nowe perspektywy, skłaniając je do refleksji i pomagając w ocenie rozmaitych zjawisk. Powinni też wspierać je radami i nakłaniać, by szukały ich u osób kompetentnych. Taka metoda nie ogranicza wolności osobistej, ale pomaga w wypracowaniu własnych poglądów i chroni przed wpływem nieracjonalnych czynników na dokonywane wybory.

SZANOWANIE WYBORÓW DZIECI

Gdy młody człowiek podejmie decyzję, nikt nie ma prawa ograniczać jego wolności. Nawet, gdy rodzice uważają decyzje swoich dzieci za niesłuszne lub wręcz desperackie, nie powinni stosować przymusu, ale raczej wycofać się, aby najwyższe dobro, jakim jest wolność, nie zostało pogwałcone. Powinni oni dalej towarzyszyć swoim dzieciom, aby pomóc im pokonać trudności i wywieść ze złego postanowienia maksimum pozytywnych wartości. Młody człowiek, który potrafi powiedzieć: ,,Nie’’, zasługuje na szacunek. Wymagajmy jednak, by uzasadnił swoją odmowę.

RODZICE PRZYJACIÓŁMI DZIECI

Wychowanie do wolności staje się łatwiejsze, gdy rodzice są przyjaciółmi swoich dzieci, gdy nie wahają się one powierzać im swoich zmartwień, rozmawiać o własnych problemach i oczekiwać pomocy.

PRZYKŁAD RODZICÓW

Ten, kto ma nauczyć się odpowiedzialności, potrzebuje także wymagań i stymulacji. Dzieci powinny akceptować swe obowiązki domowe i szkolne, uczyć się pracować i wykonywać jak najlepiej wszystkie zadania, nawet te najdrobniejsze, zachowywać pogodę ducha, porządek i staranność w organizowaniu czasu przeznaczonego na rozrywkę i na służbę bliźniemu. Wszystko to musi opierać się na przykładzie płynącym ze strony rodziców i wychowawców.

W naszej Szkole respektujemy wolność osobistą każdego Ucznia i nie ustajemy w towarzyszeniu mu na drodze do dobrego korzystania z niej!


Wsparcie rodziców

Jako Szkole zależy nam, aby:

 • wspierać i pobudzać Państwa zaangażowanie jako rodziców w wychowanie,
 • stwarzać Wam możliwości samokształcenia,
 • wzmacniać poczucie o sprawczości wychowawczej,
 • wskazywać jak realnie wpływać na wychowanie dzieci poprzez własny przykład i poświęcony czas.

Proponujemy Państwu wieloaspektowy system wsparcia obejmujący:

 • wspieranie w całościowym wychowywaniu danego dziecka w formie tutoringu rodzinnego,
 • wykłady o tematyce rodzinnej i małżeńskiej,
 • warsztaty tematyczne dotyczące wzmacniania umiejętności wychowawczych,
 • kursy Akademii Familijnej stworzone z myślą o rodzicach dzieci w wieku 4-8 (Pierwsze litery), 9-11 lat(Pierwsze decyzje) i 11-14 lat (Młodsze nastolatki),
 • wyjątkowy wakacyjny wyjazd dla rodzin pozwalający połączyć czas na doskonalenie umiejętności wychowawczych z aktywnym odpoczynkiem całej rodziny,
 • pomoc Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK) w zadomowieniu się w Szkole, a zwłaszcza w społeczności rodziców z klasy danego dziecka,
 • stwarzanie Państwu przestrzeni do podejmowania własnych inicjatyw w zakresie edukacji i wychowania (o ile są zgodne z profilem wychowawczym placówki),
 • dzielenie się wiedzą o wartościowych lekturach, filmach i inicjatywach,
 • organizowanie wydarzeń ( m. in. pikniki, spotkania, wyjazdy) dla rodzin lub rodziców,
 • tworzenie sprzyjającego rodzinie środowiska wychowawczego.

Nasz program całościowego wsparcia rodziców pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy o wychowaniu, pomaga ukształtować umiejętności z tego zakresu oraz nabywać dobrych i skutecznych nawyków wychowawczych.

Pomagamy rodzicom nabierać wiatru w żagle wychowania i sterować we właściwym kierunku!


Rodzice o szkole

"Ten model edukacji jest moim zdaniem kapitalny: postawienie na wychowanie dziecka i “być”a nie “mieć”, dużo uwagi poświęconej ćwiczeniu charakteru i nabywaniu dobrych nawyków i cnót, takich jak np. bycie odpowiedzialnym za drobne zadania (od najmniejszych przedszkolaków nawet) współpraca, cierpliwość, hojność czy porządek. Także bardzo cenimy indywidualne podejście do dziecka, dużo troski i mądrości w postępowaniu nauczycieli oraz realne wsparcie dla rodziców: częste nieformalne rozmowy, trymestralny tutoring, szkolenia, wykłady czy dostęp do Akademii Familijnej. Unikalna jest też moim zdaniem atmosfera życzliwości, otwartości i poczucie, że wspólnie tworzymy klimat tej szkoły, a także zaangażowanie rodziców w rożne zadania. Znamy często imiona rodzeństwa kolegów i koleżanek dziecka oraz wielu rodziców i to na głębszym poziomie. Szybko można się tu zintegrować. Podoba mi się też to, że szkole wyraźnie zależny na wspieraniu rodziny jako takiej, że nie jest to tylko “wysłanie dziecka do prywatnej dobrej szkoły i z głowy”, a realna, wspólna nieustanna praca w pomaganiu dziecku stać się dobrym człowiekiem i odkryć swoje talenty.”

Mama Pierwszoklasisty

"Cenię w przedszkolu/szkole, że dzięki agendom motywuje mnie do szukania dobra w dziecku, a poprzez tutoring pomaga mi zrozumieć lepiej moje dziecko i być dla niego lepszym rodzicem."

Basia, Mama trójki Dzieci uczęszczających do Przedszkola i Szkoły

"Cenię w przedszkolu/szkole, że wszystkim je tworzącym zależy na dobru dzieci. Nie jest to jedna z usług edukacyjnych na rynku, a wspólne działanie na rzecz prawdziwego dobra dzieci"

Michał, Tato trójki Dzieci chodzących do Przedszkola i Szkoły

„Cenię szkołę STER za nastawienie na wychowanie charakteru dziecka, wpajanie wartościowych nawyków i za dużą otwartość na rozwój talentów. Ważne jest dla mnie wsparcie szkoły dla rodziców w wychowaniu - można brać udział w cyklach kursów w roku szkolnym, co kwartał jest tutoring z nauczycielem o etapie rozwoju dziecka i planie działania oraz organizowane są grupowe wakacje z wykładami o wychowaniu, gdzie można wymienić się informacjami z innymi rodzicami. Cieszę się, że dzięki szkole my jako rodzina poznajemy bardzo otwartych i wartościowych ludzi, opiekunów, pracowników szkoły, rodziców, dzieci. Szkołę szczerze polecam, bo widzę duży rozwój córki, więc parę naszych znajomych rodzin zapisało się w tym roku widząc nasz entuzjazm.”

Karolina, Mama Martynki z III klasy

"Nie wyobrażam sobie lepszej szkoły dla mojej córki! Najbardziej cenię wychowywanie w wartościach chrześcijańskich, indywidualne podejście do każdego ucznia, tutoring z wychowawcą, podczas którego opracowujemy wspólny plan wychowawczy oraz mundurki szkolne.”

Ewa, mama Trzecioklasistki

„Szkoła STER urzekła mnie tym, że uczy i wychowuje dzieci w wartościach chrześcijańskich nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Tu dzieci ćwiczą się w cnotach i widzą, że nauka przez współpracę i dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka przynosi o wiele więcej satysfakcji i daje większe poczucie spełnienia niż praca na własny rachunek. Wiele cennych wskazówek trafia również do rodziców podczas licznych, prorodzinnych wykładów organizowanych przez naszą placówkę. Dzieci uczą się i rozwijają pasje w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Mój syn lubi swoją szkołę ,za to, że "tu może być sobą, nie musi udawać.”

Magdalena, Mama Mikołaja z II klasy