„Wychowawcę powinny cechować: kompetencje, odpowiednia postawa wobec innych, umiłowanie zawodu, chęć stałego doskonalenia się w nim i podnoszenia kwalifikacji, a także dojrzałość i równowaga emocjonalna. Poza tym ważna jest delikatność w relacjach z innymi – uśmiech, dbałość o sposób ubierania się i wysławiania, tworzenie klimatu profesjonalizmu i wzajemnego zaufania.”

Model edukacyjny placówek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

Starannie dobieramy kadrę naszych placówek niezależnie od stanowiska pracy. Zależy nam na współpracy z osobami kompetentnymi, otwartymi na rozwój, rzetelnie wykonującymi swoją pracę, a nade wszystko otwartymi i dobrymi w relacjach z innymi. 

Nasi współpracownicy respektują nasze wartości i założenia Projektu. Systematycznie uczestniczą w różnych szkoleniach (kursy, warsztaty, wykłady, konferencje) z ekspertami z kraju i zza granicy. Szkolenia te dotyczą m. in.: 

Ponadto nauczyciele podejmują się osobistej pracy nad rozwojem swoich potencjałów i talentów, aby jak najbardziej kompetentnie służyć innym, a także by być spełnionymi zawodowo ludźmi.