Wychowujemy poprzez rozwijanie w naszych Uczniach dobrych predyspozycji charakteru – cnót, gdyż na te skłonności realnie sami mają wpływ. Ich predyspozycje temperamentalne są w dużej mierze wrodzone, a cechy osobowości w znacznym stopniu są dziedziczone. Dopiero praca nad własnym charakterem umiejscawia Uczniów w przestrzeni, gdzie w wolności mogą kreować siebie i swoje postępowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją wychowania w cnotach.