Rola rodziców

Państwo jako rodzice jesteście pierwszoplanowymi, najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Macie prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z ważnymi dla siebie wartościami, ale jednocześnie ponosicie odpowiedzialność za nie. Nasze Przedszkole zostało stworzone z myślą o rodzicach i o tym, aby wspomagać ich w wychowaniu i edukacji. Wychowanie w przedszkolu jest uzupełnieniem wychowania w rodzinie, a nie jej substytutem. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć Państwa w wychowaniu, ale nie wychowamy Waszych dzieci za Was!

Uważamy, że podstawą skutecznego wychowania jest współpraca między dwoma najważniejszymi dla dziecka środowiskami – rodzinnym i przedszkolnym. Kiedy podążają one w jednym kierunku i są spójne pod względem wartości tworzą mocny fundament pod rozwój każdej ze sfer dziecka.

Rodzina jest miejscem najgłębszego rozwoju osoby. To w niej dzieci uczą się elementarnych postaw życiowych, odpowiedzialnego korzystania z wolności, wychowania moralnego i religijnego, kształtują i doskonalą osobowość. W rodzinie właśnie otrzymują bodźce do rozwoju  intelektualnego, fizycznego, zmysłowego i językowego. To wielce doniosłe, ale i odpowiedzialne zadania! Nasze Przedszkole chce pomóc Państwu w jego wykonaniu. Chcemy pomagać Wam w tworzeniu klimatu i kultury sprzyjającej kształceniu umysłu, usprawnianiu ciała, opanowywaniu emocji, wzmacnianiu woli i doskonaleniu ducha. Chcemy pomóc Państwu być jak najlepszymi najważniejszymi wychowawcami!


Wsparcie rodziców

Jako Przedszkole chcemy:

 • wspierać i pobudzać zaangażowanie rodziców w wychowanie,
 • stwarzać możliwości samokształcenia,
 • wzmacniać poczucie o sprawczości wychowawczej,
 • wskazywać jak realnie wpływać na wychowanie dzieci poprzez własny przykład i poświęcony czas.

Proponujemy wieloaspektowy system wsparcia rodziców obejmujący:

 • wspieranie w całościowym wychowywaniu danego dziecka w formie tutoringu rodzinnego,
 • wykłady o tematyce rodzinnej i małżeńskiej,
 • warsztaty tematyczne dotyczące wzmacniania umiejętności wychowawczych,
 • kursy Akademii Familijnej stworzone z myślą o rodzicach dzieci w różnym przedziale wiekowym,
 • wyjątkowy wakacyjny wyjazd dla rodzin pozwalający połączyć czas na doskonalenie umiejętności wychowawczych z aktywnym odpoczynkiem całej rodziny,
 • pomoc Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK) w zadomowieniu się w Przedszkolu, a zwłaszcza w społeczności rodziców z grupy danego dziecka,
 • stwarzamy rodzicom przestrzeń do podejmowania własnych inicjatyw w zakresie edukacji i wychowania (o ile są zgodne z profilem wychowawczym placówki),
 • dzielimy się wiedzą o wartościowych lekturach, filmach i inicjatywach,
 • organizowanie wydarzeń ( m.in. pikniki, spotkania, wyjazdy) dla rodzin lub rodziców,
 • tworzenie sprzyjającego rodzinie środowiska wychowawczego.

Nasz program całościowego wsparcia rodziców pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy o wychowaniu, pomaga ukształtować umiejętności z tego zakresu oraz nabywać dobrych i skutecznych nawyków wychowawczych.

Pomagamy rodzicom nabierać wiatru w żagle wychowania i sterować we właściwym kierunku!


Rodzice o przedszkolu

„Jesteśmy z Mężem bardzo zadowoleni z Przedszkola Familijnego, nasze dziecko chętnie do niego chodzi. Cenimy sobie spotkania z tutorem, możemy się wtedy dużo dowiedzieć o naszym dziecku, jak się zachowuje bez naszej obecności, jakie są jego mocne strony. Ponadto podoba mi się, że wychowawczyni pyta nas, w czym mogą nam pomóc, jeśli chodzi o codzienne obowiązki dziecka, czego oczekujemy od przedszkola (w końcu przedszkole chce wspomóc rodzica, a nie oczekuje że rodzic będzie rozwiązywał wszelkie problemy z dzieckiem, jakie spotykają placówkę). Jestem również zadowolona z rozwijania umiejętności twórczych. Zabawki używane w przedszkolu wymagają kreatywności. Naprawdę mogłabym napisać referat. Gorąco polecam rodzicom, którzy chcą przekazać dzieciom jakieś wartości. Moim zdaniem należy zadbać o to już w wieku przedszkolnym.”

Mama Bartka z grupy Podróżników

"Jestem bardzo zadowolony z przedszkola. Córki wspaniale się rozwijają, uczą się samodzielności, dobrych nawyków. Przedszkole wspiera edukację wychowawczą rodziców poprzez organizowanie wartościowych kursów."

Jacek, Tata przedszkolaków

„Jestem bardzo zadowolona z przedszkola, z panujących tam zasad, z rodzinnej atmosfery, bardzo pomocne jest to, że kadra wspiera rodziców, organizuje wykłady, współuczestniczy w wychowaniu, co jest bardzo ważne w kształtowaniu młodego człowieka. Wszystkim polecam bardzo gorąco Przedszkole Familijne."

Mama Kuby z Odkrywców

„Cenię sobie Przedszkole Familijne z kilku powodów. Przede wszystkim ważny jest dla mnie zaplanowany tutoring, który daje przestrzeń do wymiany informacji o dziecku z wychowawcą-tutorem, z korzyścią dla wszystkich stron (rodziców, wychowawców, placówki). Dzięki temu możemy uzgodnić wspólną z pedagogami strategię wspierania dziecka, również w trudnościach, ale też w osiąganiu sukcesów. Ten sposób współpracy z wychowawcą przekonuje mnie o podejściu do dziecka „szytym na miarę” wychowanka. Tutoring był dla mnie szczególnie cenny także w okresie adaptacji. Poza tym miesięczny plan pracy, w który mam z Żoną stały wgląd, pozwala wzmacniać w domu, zdobyte przez córkę w placówce, umiejętności, nawyki i wiedzę. Wysoko cenię wartości promowane przez palcówkę a obecne w wychowaniu mojego dziecka”

Aleksander, Tata czterolatki

„Przedszkole Familijne w naszej rodzinie od początku miało wysoko zawieszoną poprzeczkę. Mieści się kilka kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, wymaga zatem od nas dodatkowego wysiłku. Dojazdy są czasochłonne i nieraz męczące. Po pierwszym roku jesteśmy przekonani, że jest to wysiłek, który się opłaca. Widzimy, jak nasz Synek rozwija się z każdym miesiącem, z zainteresowaniem słuchamy opowieści o przedszkolu, paniach i zabawach z kolegami i koleżankami. Ogromną wartością jest tutoring - możliwość długiej, otwartej rozmowy o dziecku trzy razy do roku bardzo pomaga w jego zrozumieniu i uspójnieniu metod wychowawczych. Od kolejnego roku do przedszkola będzie uczęszczać dwójka naszych dzieci.”

Tata przedszkolaka

"Cenię w przedszkolu/szkole, że dzięki agendom motywuje mnie do szukania dobra w dziecku, a poprzez tutoring pomaga mi zrozumieć lepiej moje dziecko i być dla niego lepszym rodzicem."

Basia, Mama trójki dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły

"Cenię w przedszkolu/szkole, że wszystkim je tworzącym zależy na dobru dzieci. Nie jest to jedna z usług edukacyjnych na rynku, a wspólne działanie na rzecz prawdziwego dobra dzieci."

Michał, Tato trójki dzieci chodzących do przedszkola i szkoły