NASZE ZAJĘCIA I METODY ROZWIJAJĄ DZIECI CAŁOŚCIOWO!

UMYSŁ: edukacja polonistyczna (nauka czytania metodą „Symultaniczno–sekwencyjnej metody nauki czytania” profesor Jagody Cieszyńskiej, przygotowanie do pisania i czytania za pomocą „Metody dobrego startu” profesor Marty Bogdanowicz ), edukacja matematyczna (metodą „Dziecięcej matematyki” profesor Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej), tematyczne ścieżki edukacyjne, trening pamięci i inteligencji (metoda Domana „Bity Inteligencji”), język angielski, zajęcia ,, ZRÓB TO SAM’’, umuzykalnienie, logorytmika, audycje muzyczne

CIAŁO: psychomotoryka, codzienny ruch na świeżym powietrzu, basen, ruch w nauczaniu

UCZUCIA: wzmocnienia pozytywne, wspieranie poczucia własnej wartości, metody radzenia sobie z emocjami, zajęcia z elementami sensoplastyki i arteterapii

WOLA: kształtowanie dobrych nawyków (praca nad samodzielnością, cierpliwością itp.), praca nad relacjami z innymi (nauka pracy w zespole, otwartość, optymizm), doskonalenie umiejętności społecznych (empatyczna komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

DUCH: codzienna modlitwa, mądre bajki, rozmowy o ważnych sprawach z wychowawcami, wzmacniania dobrych predyspozycji charakteru (cnót)