W przyszłości w klasach IV-VIII będziemy pomagać uczniom w odkrywaniu ich naturalnych talentów i umiejętności tak, aby każdy z nich wiedział, w jakich dziedzinach ma predyspozycje do satysfakcjonującego rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Świadomość, że jest się w czymś dobrym, będzie budować w uczniach poczucie własnej wartości oraz wzmacniać w nich poczucie sensu i motywacji wewnętrznej do podejmowania pracy i obowiązków.

Na tym etapie edukacyjnym będziemy korzystać z wielu metod pracy.

TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH

Uczniowie naszej szkoły, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, będą tworzyć przy pomocy nauczycieli i odpowiednich testów swój profil inteligencji, oparty o koncepcję inteligencji wielorakich, wskazującą na fakt, że inteligencja jest dynamiczna, wielopłaszczyznowa i nie ogranicza się do wskaźnika IQ. Uczniowie będą analizować swoje zainteresowania i sposób, w jaki radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i zadań im postawionych. Dzięki tej wiedzy poznają swoje mocne i słabe strony, co pomaga im bardziej świadomie wchodzić w procesy edukacyjne.

METODA CASE STUDY

Studium przypadku jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Zawiera szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań. Metoda ta będzie wykorzystywana szczególnie podczas moralnych rozważań i problemów logicznych.

KRYTYCZNE MYŚLENIE

Współcześnie jedna z najbardziej cenionych i poszukiwanych kompetencji. Stanowią ją ewaluacja sytuacji czy pojęcia poprzez przemyślane i logiczne osądy oraz uwzględnianie ich wartości. Jest to umiejętność rzetelnego i obiektywnego oceniania informacji w chaosie komunikacyjnym. Nasi Uczniowie wspierani będą w wieloaspektowym i zróżnicowanym podejściu do rozwiązywanych przez nich zadań, charakterystyk utworów i bohaterów literackich.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

W okresie wkraczania w nastoletniość bardzo spada motywacja wewnętrzna, dlatego w programie wychowawczym będziemy podkreślać wagę wytrwałości w dążeniu do obranych celów. Nasi Uczniowie będą zachęcani do dzielenia się historiami o tym, jak wytrwałość pomogła im realizować ich pragnienia. Te optymistycznie kończące się historie wniosą wiele radości i nadziei w szkolne życie Uczniów. Wszakże nie ważne ile razy upadniemy, ale ile razy uda nam się podnieść i iść na przód!