Założenia

SPERSONALIZOWANA EDUKACJA

W naszym Przedszkolu z pasją realizujemy spersonalizowane podejście do edukacji. Oznacza ono oddziaływanie na wszystkie sfery rozwoju dziecka: umysł, ciało, uczucia, wolę i ducha. Każda ze sfer rozwijana jest codziennie poprzez odpowiedni dobór zajęć (wiedza), ćwiczeń (umiejętności) oraz zadań (nawyki).

Ponadto założenia edukacji spersonalizowanej widoczne są  w całym procesie kształcenia oraz w wielu szczegółach tworzących klimat placówki takich jak: sposób traktowania innych, organizowania zajęć oraz styl nauczania i wychowania.

OKRESY SENSYTYWNE

W naszej pracy uwzględniamy okresy sensytywne, czyli momenty, w których najlepiej - z punktu widzenia wiedzy rozwojowej - jest rozwinąć daną umiejętność. Robimy to po to, aby optymalizować oddziaływania edukacyjne i wychowawcze oraz wykorzystywać naturalne trendy rozwojowe.

NATURALNY RYTM ROZWOJU

Szanujemy naturalne tempo i rytm rozwoju każdego dziecka. Nie stawiamy nadmiernych wymagań, nie podkręcamy wyścigu szczurów. Staramy się z każdego dziecka wydobyć jak najwięcej talentów i dobra.

NAUCZENIE W RELACJI

Nauczamy w relacji, czyli staramy się tworzyć bezpieczną, dobrą wieź między nauczycielami a dziećmi.

RZETELNE I INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

Stosujemy sprawdzone i innowacyjne metody do rozwoju pełni potencjału naszych podopiecznych. Nasza kadra nieustannie rozwija się i doskonali swój warsztat pracy.

WAŻNĄ SĄ DLA NAS TEŻ...

Stawiamy na: kontakt z naturą, kreatywne zabawy, codzienne podwórko, odpowiedzialne dostarczanie bodźców dzieciom, zdrowe nawyki żywieniowe, rozwijanie samodzielności i zaradności, wzmacnianie dobrych nawyków.

WYCHOWANIE W WARTOŚCIACH

Nasze Przedszkole proponuje konkretny system wychowawczy, który umożliwia dzieciom kształtowanie ważnych dyspozycji charakteru (np. samodzielność, pracowitość), jak również wyposaża je w istotne kompetencje interpersonalne (np. odpowiedzialność, współpraca).

Działania wychowawcze realizowane są integralnie, czyli odnoszą się do różnych sfer rozwoju oraz w sposób zindywidualizowany, co oznacza, że uwzględniają różnice indywidualne i odmienne potrzeby każdego dziecka.

Wychowujemy nasze Przedszkolaki na dobrych ludzi. Chcemy by były kompetentne, zaradne, dobrze radzące sobie w relacjach, pomysłowe i umiejące dawać coś z siebie innym.


Innowacje

Ciągle pozostajemy otwarci na szukanie metod i narzędzi pozwalających na jak najlepsze realizowanie celów edukacji spersonalizowanej. Temu właśnie służą nasze innowacje.

„CZYTANIE NA DYWANIE”

To program wieloaspektowego wprowadzania dzieci w świat książek oraz rozbudzanie chęci i pasji czytania. W ramach programu dzieci m. in. codziennie spędzają czas oglądając lub czytając (w zależności od umiejętności) książki, w dowolnym miejscu i w swobodnej pozie, a wychowawcy czytają dzieciom mądre i wartościowe bajki.

„PSYCHOMOTORYKA”

Specjalny zestaw ćwiczeń stosowany w modelu edukacyjnym STERNIKA, który wzmacnia zarówno na aktywność fizyczną, jak i funkcjonowanie mózgu. Ćwiczenia są dostosowane do ruchowych potrzeb dzieci na określonym etapie rozwoju.

„TANGRAM MAM, UKŁADAM SAM!”

Zajęcia z układania figur geometrycznych według określonego wzoru. Tangramy rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą geometrii, a przy tym koncentracji i skupiania.

„AUDYCJA MUZYCZNA NA CO DZIEŃ”

To sposób na wprowadzanie dzieci w świat muzyki klasycznej i kształtowanie wrażliwości muzycznej każdego dnia.

„OCHRONA PRZECIWBODŹCOWA”

To innowacja polegająca na takiej aranżacji wnętrz sal i pomieszczeń przedszkolnych, aby jak najmniej obciążać percepcję wzrokową dzieci (stonowane kolory, brak zbędnych ozdób, ograniczenie zabawek plastikowych i grających na rzecz kreatywnych, naturalnych).


Zajęcia

NASZE ZAJĘCIA I METODY ROZWIJAJĄ DZIECI CAŁOŚCIOWO!

UMYSŁ: edukacja polonistyczna (nauka czytania metodą „Symultaniczno–sekwencyjnej metody nauki czytania” profesor Jagody Cieszyńskiej, przygotowanie do pisania i czytania za pomocą „Metody dobrego startu” profesor Marty Bogdanowicz ), edukacja matematyczna (metodą „Dziecięcej matematyki” profesor Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej), tematyczne ścieżki edukacyjne, trening pamięci i inteligencji (metoda Domana „Bity Inteligencji”), język angielski, zajęcia ,, ZRÓB TO SAM’’, umuzykalnienie, logorytmika, audycje muzyczne

CIAŁO: psychomotoryka, codzienny ruch na świeżym powietrzu, basen, ruch w nauczaniu

UCZUCIA: wzmocnienia pozytywne, wspieranie poczucia własnej wartości, metody radzenia sobie z emocjami, zajęcia z elementami sensoplastyki i arteterapii

WOLA: kształtowanie dobrych nawyków (praca nad samodzielnością, cierpliwością itp.), praca nad relacjami z innymi (nauka pracy w zespole, otwartość, optymizm), doskonalenie umiejętności społecznych (empatyczna komunikacja, asertywność, autoprezentacja)

DUCH: codzienna modlitwa, mądre bajki, rozmowy o ważnych sprawach z wychowawcami, wzmacniania dobrych predyspozycji charakteru (cnót)