Oczywistym jest, że Szkoła STER trzyma z naturą za pan brat, prawda? Rzeczywiście w naszym modelu edukacyjno-wychowawczym bliski kontakt z naturą zajmuje ważne miejsce. Natura jest niewyczerpanym źródłem inspiracji i pomysłów do zabaw. Wycisza emocjonalnie i uspokaja. Dobrze wpływa na rozwój poznawczy, fizyczny i emocjonalny. Dlatego zapewniamy naszym Uczniom codzienny ruch na świeżym powietrzu, także jako formę niezbędnej przerwy w pracy oraz czas kreatywnej świetlicy w naturze.

Uważamy, że przebywanie w środowisku naturalnym jest niezwykle potrzebne i cenne nie tylko dla dzieci, ale i dla rodzin. Z tego powodu, jeśli jest to możliwe, różne wydarzenia (np. spotkania familijne i integracyjne) organizujemy w plenerze. Preferujemy szelest liści, zapach wiatru i błękit lub szarość nieba nad pełne różnorodnych bodźców dźwiękowych i wizualnych wnętrze.