Nasza Szkoła to szkoła charakterów! Mocny nacisk kładziemy nie tylko na edukację, ale i na wychowanie młodych ludzi. Wierzymy, że do ich pełnego rozwoju potrzebne są te dwa skrzydła. Wykorzystujemy program wychowawczy „Sterujemy wzwyż!” oparty na programach placówek edukacji spersonalizowanej w całej Polsce. Program ten jest codziennym drogowskazem dla uczniów, którzy na naszych oczach wzrastają w dobrych dyspozycjach charakteru, stając się odpowiedzialnymi i dobrymi ludźmi. Program stanowi również pomoc dla rodziców i tutorów, którzy towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu.

Najlepszy program wychowawczy to taki, który jest żywy, zdolny do angażowania nie tylko rozumu, ale i emocji, motywujący do działania. Przekonani o edukacyjnej wartości
piękna i dobrych przykładów, tworzymy w naszej szkole kulturę pracy nad sobą i nad swoim charakterem każdego dnia. W każdym miesiącu uczniowie pracują nad konkretną kompetencją (cnotą) poprzez praktykowanie postaw i nawyków prowadzących do jej osiągnięcia.

Oto praktyczny przykład naszych działań:

WRZESIEŃ

Zagadnienie: Dobre wykorzystanie czasu

Motto: ,,Kto czas traci, traci też to, co czas daje.’’

Opis: Gdy mamy dużo zajęć i obowiązków, czas zdaje się pędzić i każda sekunda wydaje się bardzo ważna. Potrzeba tak się zorganizować by go nie tracić i ze wszystkim zdążyć. Pomaga w tym punktualne wstawanie rano, odrabianie prac domowych w wyznaczonym czasie, przeznaczenie czasu na zabawę dopiero po spełnieniu obowiązku. Aby dobrze wykorzystać czas, warto wcześniej zrobić sobie plan.

Zadanie: Chcę się nauczyć dobrze wykorzystywać czas, dlatego: