Jako Szkole zależy nam, aby:

Proponujemy Państwu wieloaspektowy system wsparcia obejmujący:

Nasz program całościowego wsparcia rodziców pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy o wychowaniu, pomaga ukształtować umiejętności z tego zakresu oraz nabywać dobrych i skutecznych nawyków wychowawczych.

Pomagamy rodzicom nabierać wiatru w żagle wychowania i sterować we właściwym kierunku!