„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem.”

Konfucjusz

Dbamy o to, aby nie tylko przekazywać wiedzę multisensorycznie, korzystając z jak największej ilości kanałów poznawczych (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak), ale przede wszystkim o to by, przedszkolaki i uczniowie uczyli się poprzez udział i doświadczanie. Emocje, które towarzyszą eksploracji świata i jego tajemnic pozwalają skuteczniej zapisywać w pamięci informacje, a pytania, które naturalnie pojawiają się podczas eksperymentów i doświadczeń rozbudzają dalszą ciekawość i pasję nauki. 

Stosujemy: 

Stawiamy na metody, które zgodnie z całościowym podejściem edukacji spersonalizowanej, angażują nie tylko ciało i umysł, ale i przy okazji wzmacniają wolę i uczą zarządzania emocjami. 

Dla nas liczy się nie tylko wynik, ale i sposób szukania rozwiązań i dochodzenia do zrealizowania zadania. Doceniamy trud włożony w wykonanie danej pracy, dzięki czemu sukces jest na miarę każdego młodego człowieka.