W klasach I-III w naszej placówce prowadzimy rzetelną edukację, kładziemy nacisk na wychowanie i kształtowanie kompetencji kluczowych, jak również formowanie umiejętności współpracy w zespole, wnioskowania, prezentowania siebie i innych tematów oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Zależy nam na rozbudzaniu ciekawości poznawczej i zamiłowania do samodzielnego zdobywania wiedzy. Aby osiągnąć stawiane sobie cele stosujemy różne metody pracy edukacyjnej.

METODA PROJEKTU

Projekty odbywają się zarówno w klasach, jak i na poziomach między klasowych. Uczniowie w ciągu roku angażują się w przeróżne aktywności i w zróżnicowany sposób uczą się prezentować efekty swojej pracy. Praca projektowa daje poczucie sprawstwa, rozwija kreatywność i umiejętności autoprezentacji. Metoda ta daje wiele satysfakcji i doskonale motywuje do nauki.

ANGIELSKI METODĄ TPR I COOPERATIVE LEARNING

Nasi Uczniowie przyswajają język angielski poprzez bity inteligencji, ruch, śpiewanie, historyjki, gry, a także poprzez pracę w grupie. Wszystkie te elementy prowadzą do wzrostu motywacji w uczeniu się i spontaniczne przyswajanie języka obcego, co daje także zadowalające efekty edukacyjne.

DRAMA, AUTOPREZENTACJA

Poprzez angażowanie wszystkich dzieci w prezentacje, dramy, występy i przedstawienia rozwijamy zdolności publicznego zabierania głosu, przełamywania nieśmiałość. A przede wszystkim dzieci czerpią z nich wiele radości i poczucia sukcesu.

MATEMATYKA W DZIAŁANIU

Wyraźnie rozszerzamy podstawę programową z zakresu tego przedmiotu. Rozwiązujemy zadania nietypowe, które uczą myślenia logicznego i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Nauczyciele dbają o to, by Uczniowie mieli możliwość korzystania zarówno z nowoczesnych, jak i własnoręcznie wykonanych pomocy, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Matematyka prowadzona jest również w „terenie”, aby dzieci mogły doświadczyć jej praktycznego wymiaru.

KODOWANIE NA DYWANIE I NIE TYLKO

Programowanie i kodowanie to jedne z podstawowych kompetencji XXI. Pracę nad nimi rozpoczynamy przy pomocy mat do kodowania i sprzętu multimedialnego.

PRACA W CISZY

Nasi Uczniowie pracują w równowadze między metodami aktywizującymi a podawczymi, między działaniem i eksperymentami a samodzielną pracą w ciszy. Jest ona nieodzownym elementem samokształcenia, refleksji i samodzielnego dochodzenia do wniosków.

EDUKACJA PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, innowacje edukacyjne, muzyka klasyczna podczas pracy własnej, ruch na świeżym powietrzu i praca edukacyjna w terenie prowadzą do lepszego i szybszego przyswajania i wykorzystywania wiedzy przez naszych Uczniów.

WZRASTANIE W CZYTANIE!

W naszej Szkole poprzez aktywne metody rozwijamy kulturę i pasję czytelniczą. Dzieci tworzą swoje książki, prezentują ich treści na forum klasy, a także dyskutują o inspiracjach własnych i kolegów lub koleżanek z klasy. Czytanie pobudza ich wyobraźnię, poszerza słownictwo, wzbogaca w wiedzę i rozwija sposób wysławiania się, a oprócz tego jest wspaniałym sposobem na relaks!